Gå till eugreenalliance
Sök

Modellering av fysisk arbetsbelastning

Kostnadseffektiv modellering av fysisk arbetsbelastning — en empirisk studie av arbetsställningar i industrin

I projektet kommer resurskrävande direkta mätningar av fysisk belastning i form av arbetsställning att göras på personalen vid ett företag, samtidigt som lätt åtkomlig information samlas in om personalens upplevda belastning, objektiva belastningsfaktorer och verksamheten inom organisationen. I anslutning till detta kommer kostnaden för att samla in de olika datatyperna att beräknas.

Insamlad data kommer att användas för att bygga statistiska regressionsmodeller av förhållandet mellan de kostsamma direkta mätningarna av arbetsställning och de billigare indirekta måtten på belastning. Modellerna kommer att utvärderas dels med avseende på deras förmåga att prediktera den uppmätta arbetsställningen, dels med avseende på den kostnad som det innebär att använda dem.

Det kan medföra att den modell som ger det i statistisk mening bästa estimatet av arbetsställningen inte nödvändigtvis är den optimala modellen att arbeta med ur resurssynpunkt. Om kostnaderna för insamling av de nödvändiga variablerna är för stora i förhållande till modellens statistiska prestanda, kan en modell med lägre förklaringsgrad och billigare variabler vara mer tilltalande att använda i praktiken. Projektet förväntas leda till praktiskt tillämpbar kunskap om optimering av resurser vid mätning av arbetsställning i arbetslivet, för såväl forskare som praktiker med behov av att samla in sådana data.

Ansvarig


Marina Heiden

Samarbetspartners


Anders Westlund, Gävlehälsan

Forskare vid CBF


Svend Erik Mathiassen
Catherine Trask
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)