Gå till eugreenalliance
Sök

Kostnad och effektivitet

Analyser av kostnad och effektivitet vid datainsamling

Tillförlitliga data om arbetsbelastningar är en förutsättning för att kunna förstå sambanden mellan arbete och hälsa, och även för att kunna bedöma effekterna av förändringar i arbetsmiljön (se projektet "Strategier för insamling av data om fysisk arbetsbelastning"). Samtidigt har både forskare och praktiker oftast en begränsad budget för att samla in sina data. Därför gäller det att få så mycket information som möjligt för de ekonomiska resurser som står till buds. Forskningen sker med hjälp av avancerade statistiska och mikroekonomiska metoder.

De metoder som används i forskning och ergonomisk praktik för att ta fram kvantitativa data om exempelvis arbetsställningar baseras på självrapportering, observation eller direkta instrumentbaserade mätningar. Inom forskningen anses kvantitativa mätmetoder ge en mera trovärdig bild av arbetsbelastningar än observationer och enkätbaserade data, och därmed en bättre möjlighet att korrekt värdera riskfaktorer, skillnader mellan grupper eller effekter av förändringar i arbetet.

Till dessa tre grundtyper av insamlingsinstrument kommer metoder baserade på modellering, dvs. att enkla data om arbetet översätts via matematiska modeller till andra, typiskt mera resurskrävande, variabler som beskriver det man egentligen vill veta. Samtidigt är kvantitativa metoder typiskt dyrare (per mätenhet) än observationer, som i sin tur är dyrare än självrapportering och modellerad exponering.

Det gäller alltså att leta fram en, i bästa fall, optimal kompromiss mellan kostnad och statistisk prestanda, i synnerhet om budgeten för datainsamling är begränsad. Denna utmaning, som ligger i gränslandet mellan ekonomi och statistik, har ägnats förvånande lite vetenskaplig uppmärksamhet, och endast mycket förenklade modeller finns för att identifiera den smartaste mätstrategin.

Syftet med ramprojektet


Syftet med detta fleråriga ramprojekt är att utveckla och utvärdera metoder — både för forskare och arbetsmiljöpraktiker — för att lägga upp och genomföra insamlingar av data om fysisk belastning med optimal kostnadseffektivitet. Ramprojektet inkluderar exempelvis en studie av kostnadseffektiviteten av olika sätt att observera arbetsbelastningar, utveckling av nya ekonometriska modeller för analys av kostnad och kostnadseffektivitet vid datainsamling, och en studie av om arbetsställningar hos flyglastare kan dokumenteras kostnadseffektivt genom att använda billiga indikatorer på belastningen.

Ansvarig


Svend Erik Mathiassen

Samarbete


Studierna sker i samarbete med forskare i Sverige och Canada
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)