Gå till eugreenalliance
Sök

Rehabilitering av nackbesvär

Kunskapen om evidensbaserade åtgärder för arbetsrelaterad nacksmärta är otillräcklig, och effektivare behandling utifrån individens särskilda behov efterfrågas ofta. Denna forskning rör utveckling av en klinisk beslutsmodell för individanpassad behandling vid nacksmärta, med bas i kliniska standardiserade test, och på metoder att tidigt identifiera riskindivider.

Syftet är också att utveckla riktlinjer för tidig rehabilitering - speciellt val av behandling och utfallsmått då behandlingen utvärderas - samt öka kunskapen om betydelsen av arbetsmiljöfaktorer och huvudets hållning för nacksmärta.

Forskning om individanpassad behandling sker i en studie med långtidsuppföljning av kvinnor med nackbesvär, där även betydelsen av belastningsfaktorer i arbetsmiljön för det långsiktiga rehabiliteringsresultatet beaktas. Identifikation av riskindivider och utvärdering av tidiga rehabiliteringsinsatser sker med valida frågeformulär. Hälsoekonomiska analyser ingår också.

Forskningsprojekt inom detta program

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)