Gå till eugreenalliance
Sök

Reliabilitet, validitet hos frågeformulär

Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta.

Ett stort enkätmaterial finns på Alfta Rehab. Flera validerade frågeformulär har delats ut vid både in- och utskrivning sedan 1992. Dessa kommer att analyseras och jämföras med ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktion hos individer med nackbesvär. Det nya frågeformuläret har testats på tre grupper.

Denna studie introducerar ProFitMap-neck, ett nackspecifikt frågeformulär för självskattning av symtom och funktionsbegränsning som utvecklades vid Alfta Rehab Center av en expertgrupp och en grupp patienter med nackbesvär. Besvarat ProFitMap-neck ger ett funktionsindex och två symtomindex, hur ofta respektive hur mycket symtomen upplevs. Studien syftar till att testa giltigheten och tillförlitligheten för ProFitMap-neck. Det sker genom att tre grupper med nackbesvär får besvara ProFitMap-neck: 1) inneliggande patienter med whiplashbesvär, 2) inneliggande patienter med ospecifika nackbesvär och 3) en grupp personer med ospecifika nackbesvär. Alla grupper besvarade ProFitMap-neck och SF-36, medan grupp 3 också besvarade the Neck Disability Index och the Functional Self-Efficacy Scale. Preliminära resultat visar god reliabilitet (hög intern consistens och test-retest reliabilitet) och indikerar att ProFitMap-neck är ett giltigt instrument för att mäta självskattade symtom och funktionsbegränsningar hos personer med kroniska nackbesvär.

Studien syftar till att testa giltigheten och tillförlitligheten hos ProFitMap-neck. Det görs genom att låta tre olika grupper med nackbesvär besvara ProFitMap-neck. De tre grupperna är inneliggande patienter på Alfta Rehab med whiplashbesvär, inneliggande patienter på Alfta Rehab med ospecifika nackbesvär och en grupp personer med ospecifika nackbesvär. Svaren i ProFitMap-neck jämförs med svar på andra validerade frågeformulär som grupperna också fyllt i. Dessa andra frågeformulär är SF-36 för samtliga grupper, samt Neck Disability Index och Self-efficacy Scale för gruppen med ospecifika nackbesvär.

Syftet är också att i framtiden kunna använda ProFitMap-neck för utvärdering av rehabiliteringseffekter. Preliminära resultat visar att ProFitMap-neck har god reliabilitet (hög "internal consistency" och test-retest reliabilitet) och är en valid indikator för symtom- och funktionsbegränsningar hos personer med kroniska nackbesvär.

Ansvarig forskare

Martin Björklund

Samarbetspartners

Alfta forskningsstiftelse

Forskare vid CBF

Marina Heiden, Margareta Barnekow-Bergkvist

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)