Gå till eugreenalliance
Sök

Besöksfrekvens, omhändertagande av patienter

Besöksfrekvens och omhändertagande av patienter med muskuloskeletala besvär inom primärvården


Det är väl belagt att muskuloskeletala besvär utgör en mycket stor kostnad för samhället i form av sjukfrånvaro, produktionsbortfall och vårdkostnader. Det har dock saknats beskrivande data på hur stor del av belastningen på primärsjukvården som utgörs av patienter med muskuloskeletala besvär.

Data saknas även på vad som sker med de patienter som besöker läkare vid primärsjukvården. Syftet med studien är därför att ta fram skattningar för besöksfrekvensen för patienter med muskuloskeletala besvär inom primärsjukvården, vilka diagnoser samt vilket initialt omhändertagande de får. Totalt analyseras 2000 journaler från läkarbesök inom primärsjukvården i Västerbottens län.

Resultaten kan vara av stort värde för att utveckla och förbättra det initiala omhändertagandet av denna patientgrupp.

Ansvarig


Mats Djupsjöbacka

Samarbetspartners


Martin Fahlström, docent och biträdande överläkare, Rehabiliteringsmedicin, Norrlands universitetssjukhus
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)