Gå till eugreenalliance
Sök

Variation i fysisk belastning

Kvantifiering och storlek av variation i fysisk belastning i olika yrken

Mer "variation" är en av de mest populära idéer om hur arbete bör förändras så att färre drabbas av belastningsbesvär. Samtidigt är forskningen bakom idén ganska bristfällig. En anledning är att det inte finns någon allmänt accepterad metod att uttrycka "variation" i siffror, en annan att de fysiologiska effekterna av olika typer av variation har studerats ganska litet, bortsett från vilopauser. Forskningen bygger på matematiska analyser av stora datamaterial från arbetslivet, och även på teoretisk vidareutveckling av mätmetoder som tidigare föreslagits av forskare vid CBF.

Mer fysisk variation i arbetet är ett vanligt åtgärdsförslag mot belastningsbesvär i yrken och organisationer som präglas av ensidigt eller repetitivt arbete. Pauser, arbetsväxling och arbetsutvidgning är exempel på initiativ som syftar till att öka variationen.

Det finns god fysiologisk evidens att ett arbete som varierar med avseende på arbetsställningar och kraftutveckling är gynnsammare än ett arbete med konstant kraft och position, men epidemiologin och interventionsforskningen ger endast ett svagt empiriskt stöd för initiativ som jobbrotation och ökat pausutrymme i arbetslivet. Ett skäl bland många andra är att det saknas en enhetlig uppsättning av mätvariabler som uttrycker olika aspekter av "variation". Detta i sin tur är en medverkande orsak till att det finns endast få studier som rapporterar storleken på belastningsvariationen i olika yrken.

Syftet med ramprojektet


Syftet med forskningen i detta ramprojekt är att utveckla och tillämpa analysmetoder för "variation" som kan användas i långtidsregistreringar av fysisk aktivitet, och förstå dessa metoders prestanda och förmåga att spegla fysiologiskt väsentliga egenskaper hos belastningen. Ramprojektet inkluderar exempelvis studier av nya mått på tidsmönstret av muskelbelastning i skuldermuskler och dess relation till smärtförekomst, och en studie av hur callcenteranställda sitter och står under en hel arbetsdag.

Ansvarig


Svend Erik Mathiassen

Samarbete


Forskningen bedrivs i samarbete med forskare i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, USA, Canada och Australien
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2015-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)