Gå till eugreenalliance
Sök

Hur kan människan leva ett hälsosamt liv?

Hur påverkar din sysselsättning möjligheten att leva ett hälsosamt liv? Hur ser livet ut för den som är student, har fast anställning, arbetar deltid eller den som är sjukskriven?

På uppdrag av Högskolan i Gävle genomför Statistiska Centralbyrån, SCB, en undersökning bland 400 hushåll i Gävle.

Undersökningen ingår i en större forskningsstudie som ska ta reda på hur förutsättningarna ser ut för människor i olika situationer att leva hälsosamt.

- Gävle är en stad som har den variation som livet för många människor i Sverige gestaltas av. Här finns arbetsgivare av olika slag — inom industri och tjänstesektor, offentlig sektor, stora företag och organisationer vid sidan av småföretag. Här finns människor som är utan arbete, förhållandevis höga sjuktal och här finns en högskola som lockar studenter från när och fjärran, kommenterar Gloria Macassa, forskare och docent i folkhälsovetenskap.

Undersökningen genomförs i två steg. Det första är redan genomfört; 400 hushåll i Gävle har genom telefonintervjuer blivit tillfrågade om uppgifter om vilka som bor i hushållet, boendeförhållanden och hushållets utgifter samlats in.

I det andra steget får alla som är mellan 18 och 65 år i de hushåll som har deltagit i det första steget svara på en enkät. Frågorna handlar bland annat om sysselsättning, hälsa och levnadsvanor. Enkäten skickas ut med början den 14 maj.

- Att medverka i enkäten är frivilligt, men vi hoppas att många väljer att delta. Det är en viktig studie för att vi bättre ska känna till hur människor i Sverige mår och vilka som är de hälsofrämjande faktorerna.

-  Vi planerar också att upprepa undersökningen om ett par år för att se trender i hur hälsan förändras, säger Gloria Macassa.

För mer information, kontakta:
Gloria Macassa, docent i folkhälsovetenskap och social medicin, Akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 82 28 eller 072-292 98 57
Frida Westling, SCB, 08-506 944 12

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)