Äldreomsorgens vårdare och ledare

Samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation, personalens hälsa och verksamhetens resultat

Syftet med projektet är att studera personalens; chefer och medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen, relationer mellan strukturella förutsättningar i arbetsmiljö, ledarskap, personalens hälsa och verksamhetens resultat. I ett längre perspektiv och utifrån resultatet i de första studierna planeras en interventionsstudie med syfte att studera utfallet av ett empowerment baserat utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen.

Variabler som studeras över tid är chefs- och ledaregenskaper, strukturell och psykologisk empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa samt verksamhetsrelaterade mått.

Data har samlats in från både chefer och medarbetare i fem kommuner/Region Gävleborg.

Varaktighet 2011-2018

Medel har erhållits från AFA försäkringar och Region Gävleborg för den första delen.

Forskare

Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle
Bernice Skytt, fil. dr, Högskolan i Gävle
Annika Strömberg, fil. dr, Högskolan i Gävle
Barbro Wadensten, fil. dr, Uppsala universitet
Heidi Hagerman, doktorand, som skriver sitt avhandlingsarbete på delar av projektet med fokus på cheferna.

Publikationer

Publikationer
Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Hagerman, H., Skytt, B., Wadensten, B., Högberg, H. & Engström, M. (2016). A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults. Applied Nursing Research, 32, 7-13. 10.1016/j.apnr.2016.03.003 [Mer information]
Skytt, B., Hagerman, H., Strömberg, A. & Engström, M. (2015). First-line managers' descriptions and reflections regarding their staff's access to empowering structures. Journal of Nursing Management, 23 (8), 1003-1010. 10.1111/jonm.12246 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E., Wadensten, B. & Skytt, B. (2015). Male first-line managers’ experiences of the work situation in elderly care : an empowerment perspective. Journal of Nursing Management, 23 (6), 695-704. 10.1111/jonm.12197 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2017). How first-line managers in elderly care deal with what they perceive as different management approaches. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)