Lärandets drivkraft

Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter

Det övergripande syftet är att studera kamratlärande, under utbildning och i introduktionsprogram, som en metod att underlätta sjuksköterskestudenters och nyutexaminerade sjuksköterskors väg in i arbetslivet. Designen i de ingående studierna varierar från experimentella studier till deskriptiva intervjustudier.

Sex delstudier ingår i projektet varav fyra ingår i Pålssons doktorandprojekt. Dessa infattar en kvasiexperimentell studie med för- och eftermätning (manusskrivande pågår). Kvalitativ pilotstudie (intervjuer, frågeformulär, inspelade reflektionssamtal samt dagboksskrivande, data insamlad våren 2015). Randomiserad experimentell studie datainsamling påbörjad våren 2015. En observationsstudie där datainsamlingen påbörjas hösten 2015.

Projektets varaktighet 2014-2019.

Projektet genomförs i samarbete med Region Gävleborg, Aleris Bollnäs och Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.

Forskare

Gunilla Mårtensson, Docent (huvudhandledare), Högskolan i Gävle
Maria Engström, Docent (bitr. handledare), Högskolan i Gävle
Christine Leo Swenne, Docent (bitr. handledare), Uppsala Universitet
Ylva Pålsson, Univ. adjunkt, Doktorand, Högskolan i Gävle/Uppsala universitet
Eva Hellström-Hyson, MSc, Högskolan i Gävle
Anna Löfmark, Docent, Högskolan i Gävle
Maria Lindberg, PhD, Region Gävleborg

Publikationer

Publikationer
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Svenne, C. & Mårtensson, G. (2018). A peer learning intervention targeting newly graduated nurses : a feasibility study with a descriptive design based on Medical Research Council framework. Journal of Advanced Nursing, 74 (5), 1127-1138. 10.1111/jan.13513 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Leo Svenne, C., Ädel, E. & Engström, M. (2017). A peer learning intervention for nursing students in clinical practice education : a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 51, 81-87. 10.1016/j.nedt.2017.01.011 [Mer information]
Vae, K., Engström, M., Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors’ experience of assessment during clinical practice : a multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyads. Nurse Education in Practice, 30, 13-19. 10.1016/j.nepr.2017.11.014 [Mer information]
Ädel, E., Löfmark, A., Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M. & Lindberg, M. (2017). The interaction of peers : promotive and hindering aspects for learning and well-being using peer-learning during clinical education. . [Submitted] [Mer information]
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)