Behandling av övervikt och fetma i primärvården

Syftet är att med utgångspunkt av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (och specifikt rekommendationer för ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet) studera effekterna av en behandlingsintervention i primärvårdsmiljö. Projektet ska också studera personalens förutsättningar att arbeta med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (och specifikt rekommendationer för ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet).

Projektet är longitudinellt och har en kvantitativ (RCT och deskriptiv) och kvalitativ ansats.

Projektets varaktighet 2012-2019

Forskare

Jenny Riddarström, Forskarstuderande, Högskolan i Gävle
Marianne Carlsson, Professor, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet (handledare)
Jenny Larsson, MD, Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, MD, Högskolan i Gävle
Per Kristiansson, Docent, Uppsala universitet

Publikationer

Publikationer
Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-01-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)