Äldres familjerelationer i förändring

Familjegerontologerna, professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle och docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet, har flera forskningsprojekt om hur äldres familjerelationer förändrats i det senmoderna samhället.

Två tidigare projekt har handlat om nya romantiska relationer bland äldre. Ett nytt projekt handlar om relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer. En gemensam grund för projekten är den omstrukturering av familjen och intimiteten som tog sin början i och med ”skilsmässorevolutionen” och avinstitutionaliseringen av äktenskapet som inleddes i mitten av 1960-talet, då skilsmässor och relationsombildningar blev allt vanligare samtidigt som folk började experimentera med alternativa relationsformer.

Projektperiod

Projektet startade 2010.

Forskare i projektet

Projektledare
Peter Öberg, professor i socialt arbete och docent i sociologi, verksam vid Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hans forskning är inriktad på åldrande och äldres familjerelationer. Han är chefredaktör för The International Journal of Ageing and Later Life.
Telefon: 026-648288
E-post: peter.oberg@hig.se

Forskare, medarbetare
Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi, verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på åldrande och familjerelationer samt mat och ätande.
Telefon: 08-16 45 47
E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)