Projektpresentationer

De tre projekten om Äldres familjerelationer i förändring är

1) Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer

Syftet är att studera relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den senmoderna åldrande styvfamiljen. Projektet som inleddes 2015 genomförs av Peter Öberg, Torbjörn Bildtgård och Marianne Winqvist (Regionförbundet Uppsala län) och är finansierat av FORTE (Dnr 2014–0395).

2) Nya intima relationer på äldre dar – en kvalitativ intervjustudie

Syftet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demografiska förhållanden i det senmoderna livsloppet. Projektet har genomförts av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2010–2012 och är finansierat av FORTE 2009–0720).

3) Nya intima relationer på äldre dar – en kvantitativ enkätstudie

Syftet med projektet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya och långvariga parrelationer bland äldre. Projektet har genomförts av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2012–2014 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ P11-0909:1).


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)