Electronic tracking system

Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector

Övergripande syfte är att beskriva personer med demens och närståendes inställning till och upplevelse av att använda IKT-stöd i sitt dagliga liv/omsorgen av personer med demens. Ett syfte är också att jämföra närståendes skattning av vårdtagares livskvalitet, beteendemässiga/psykiska symtom, vårdtyngd och begränsningar i närståendes liv relaterat till omsorgen av personen med demens före och efter införandet av ett passivt positioneringslarm.

Projektet omfattar sex delstudier, där data samlas in med intervjuer, observationer och frågeformulär och bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Samverkan i projektet sker med både näringsliv (FPX) och offentlig verksamhet (kommunal äldrevård) samt med flera universitet. Projektet har erhållit bidrag om 300 000 SEK från KK-Stiftelsen (huvudsökande Engström). Fem studier publicerade och ytterligare en studie under bearbetning.

Forskare

Maria Engström, Docent, Högskolan i Gävle
Claudia Lampic, Docent, Karolinska Institutet
Annakarin Olsson, Lektor, Högskolan i Gävle
Kirsti Skovdahl, Professor, Högskolen i Buskerud, Drammen, Norge

Publikationer

Publikationer
Olsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Using diffusion of innovation theory to describe perceptions of a passive positioning alarm among persons with mild dementia : a repeated interview study. BMC Geriatrics, 16. 10.1186/s12877-016-0183-8 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Åsenlöf, P., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2015). Effects of Tracking Technology on Daily Life of Persons With Dementia : Three Experimental Single-Case Studies. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementia, 30 (1), 29-40. 10.1177/1533317514531441 [Mer information]
Olsson, A., Lampic, C., Skovdahl, K. & Engström, M. (2013). Persons with early-stage dementia reflect on being outdoors : a repeated interview study. Aging & Mental Health, 17 (7), 793-800. 10.1080/13607863.2013.801065 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Lampic, C. & Skovdahl, K. (2013). A passive positioning alarm used by persons with dementia and their spouses : a qualitative intervention study. BMC Geriatrics, 13 (11), 1-9. 10.1186/1471-2318-13-11 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2012). My, your and our needs for safety and security : relatives’ reflections on using information and communication technology in dementia care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26 (1), 104-112. 10.1111/j.1471-6712.2011.00916.x [Mer information]
Olsson, A. (2013). Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm. Diss. (sammanfattning), 2013. Örebro: Örebro universitet. 81 s. (Örebro Studies in Caring Sciences 44) Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)