Gå till eugreenalliance
Sök

Antidoping och parasport

En studie för att öka förståelsen för paraidrottares upplevelser och uppfattningar om policy och praktik i antidopingarbetet samt att analysera legitimiteten för antidopingsystemet ur idrottarens perspektiv.

Idrottens globala antidopingarbete är ett omfattande verksamhet som påverkar idrottares vardag. Elitidrottare runt om i världen anpassar sina liv i enlighet med antidopningsregler och gränserna för deras privatliv utmanas, exempelvis genom dopingkontroller och rapporteringsskyldigheter.

Stödjer ett förbud men får negativa konsekvenser

Olympiska idrottare har visat sig stödja principen att doping ska vara förbjudet inom idrotten men samtidigt uppstår negativa konsekvenser när antidopningsregler ska genomförs i praktiken.

Viktigt att också belysa paraolympiers perspektiv

Det finns dock inga studier om paralympiska idrottares uppfattningar av antidopingsystemet. Idrottare med fysisk, intellektuell eller visuell funktionsvariation kan antas ha särskilda förutsättningar och behov vad gäller t.ex. dopingkontroller och vistelserapportering. För att utforma regler som ses som rättvisa, effektiva och i förlängningen legitima av idrottarna, måste deras perspektiv belysas.

Studiens syfte och deltagare

Syftet med studien är att öka förståelsen för paraidrottares upplevelser och uppfattningar om policy och praktik i antidopingarbetet samt att analysera legitimiteten för antidopingsystemet ur idrottarens perspektiv.

Data från ett brett spektrum av elitidrottare, nationellt och internationellt, i ett antal parasporter samlas in genom enkäter och intervjuer. Uppfattningarna om hur reglerna fungerar på utövarnas nivå kan komma att påverka efterlevnaden.

Studien kan därigenom också ge underlag för ett mer välfungerande antidopingssystem som tar hänsyn till alla idrottares olika förutsättningar.

Här finns mer information för deltagare i enkätstudien

Samarbetspartners

Studien genomförs i samarbete med nationella och internationella idrotts-/antidopingorganisationer samt forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan och Lunds universitet.

Kontakt

Anna Qvarfordt

Universitetslektor, Fil.dr. Idrottsvetenskap

Telefon: 026-648874

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-04-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)