Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprojekt: Fitness assistant, EQF 3: certifiering med fokus intellektuell funktionsnedsättning

Projektet syftar till att öka intellektuellt funktionsnedsattas (IF) fysiska hälsa och välbefinnande med hjälp av en ny certifiering "PT grund-sär"

EuropeActive och certifiering

Den certifiering som idag sker av personliga tränare (PT) regleras av den internationella organisationen EuropeActive/EREPS. I Sverige finns ett fåtal utbildare som ackrediterats av denna organisation. Höghammargymnasiet och dess huvudman, Hälsinglands utbildningsförbund, är den enda offentliga organisationen i Sverige som erhållit denna ackreditering.

Utveckling av ny nivå

Inom Europeactive pågår ett utvecklingsarbete vad gäller ny certifieringsnivå. Traditionell PT certifieras på EQF nivå 4 (EQF, European Qualification Framework), är en nivåbestämning av kvalifikationer för att underlätta jämförelser mellan olika utbildnings­system och för att underlätta validering.

EQF innehåller nivå 1-8 där nivå 4 motsvarar svensk gymnasieexamen och där nivå 6 motsvarar högskolans kandidatnivå alternativt särskilt kvalificerad yrkeskompetens men nu utvecklas en certifiering motsvarande nivå 2. Europeactive har beskrivit denna kompetensnivå inom friskvård och hälsa som motsvarande "PT assistent" det vill säga en person som har tillräcklig kompetens för att fungera som ett stöd för den person som är certifierad PT.

Utveckling av "PT grund-sär" är följaktligen är i linje med detta och kan förhoppningsvis ge värdefull draghjälp och innebära att intellektuellt funktionsnedsatta uppmärksammas och blir en viktig målgrupp för denna certifiering.

Projektets syfte

Projektet syftar till att öka intellektuellt funktionsnedsattas (IF) fysiska hälsa och välbe­finnande med hjälp av en ny certifiering "PT grund-sär", en anpassad utbildnings­väg för att erhålla denna certifiering och en handledarutbildning för mentorer som ska ge aktivt stöd till IF under utbildningen.

Syftet är även att ska bättre inkludering av IF i lokalsamhället och i det lokala idrottslivet genom att bygga upp en samverkan mellan idrottsförening och gymnasiesärskola och ackrediterad utbildningsorganisation inom PT.

Samarbetspartners

Samarbetspartners utanför Akademin för hälsa och arbetsliv: Bollnäs Friidrottsklubb, Parasportförbundet i Gävleborg, FUB Gävleborg och Hälsinglands utbildningsförbund

Mer om projektet

Läs mer om projektet: Fitness Assistant

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)