Gå till eugreenalliance
Sök

Att förebygga hot och våld i arbetslivet

Om en arbetstagare skadas på grund av hot och våld, ska arbetsgivaren göra en arbetsskadeanmälan. Årligen rapporteras ca 2 500 händelser. I anmälan kan förslag till åtgärder som kan förhindra att händelsen sker igen, anges. I det här projektet analyseras arbetsskadeanmälningar från åren 2010–2020.

Våld i arbetslivet är ett samhällsproblem som fått alltmer uppmärksamhet. En ökad medvetenhet om de risker som vi utsätter oss för i arbetslivet kan påverka hur handlingar värderas. Hur ett problem definieras sätter i högsta grad avtryck på vilken lösning som anses finnas till hands och förslag till förändrade åtgärder hänger därför samman med en förändrad problembeskrivning.

Att förebygga våld

Situationen kan leda till en spiral där kunskapen används reflexivt och att stigande anmälningstal bekräftar utsatthet och därmed ökar uppmärksamheten för problemet. En ökad kunskap om specifika problem och risker kan ha betydelse för tolerans och anmälningsbenägenhet.

En välfungerande organisation förutsätter regler och kontroll, men arbetstagares berättelser är minst lika viktiga. Ett offerperspektiv har betydelse för säkerheten eftersom offrens erfarenheter kan bidra till förändrade säkerhetsrutiner. Är säkerhets­rutinerna inte adekvata så kommer de heller inte resultera i ökad säkerhet eller organisatoriskt lärande. Om säkerhetsstrategierna inte harmonierar med det faktiska arbetet och medför regler som hämmar kreativitet och fantasi innebär det en klar begränsning - inte bara för de scenarion vi kan föreställa oss inträffa i olycks­förebyggande syfte - utan även i form att vi berövas en källa av tillit, excellens och innovation.

Media speglar hot och våld

Sofias spetskompetens inom ämnet efterfrågas ofta och här presenteras ett axplock av tidningsartiklar där hon och hennes forskning hjälper till.

Kriminolog om attackerna: "Använder skolan som scen" (Allas 2021)

Kriminolog: Våld och hot på jobbet har ökat mest (Akademikern 2021)

Rektorn om skoldådet: ”Jag fick ett leende ifrån honom” (Aftonbladet 2022)

Hot och våld i arbetslivet (Mynak 2023)

Projektets löptid

20210301–20220501

Projektmedlemmar

Sofia Wikman, projektledare (forskarpresentation)

Finansiär

Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt

Sofia Wikman, professor

E-post: sofia.wikman@hig.se
Telefon: 026-64 85 83

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)