Gå till eugreenalliance
Sök

Brottslighetens förändring under 40 år

What happened in Sweden over the last 40 years - brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren.

Den officiella statistiken visar att invandrare är överrepresenterade bland personer misstänkta och lagförda för brott, i synnerhet våldsbrott. De senaste decennierna har andelen invandrare ökat kraftigt. Trots detta uppvisar utvecklingen av flera brottskategorier ingen påtaglig ökning. Således saknas ett enkelt linjärt samband på makronivå mellan invandring och brott.

Projektets syfte och hypoteser

Projektets syfte att studera, om och i så fall på vilket sätt, invandring påverkar brottsligheten på individ- och samhällsnivå samt granska de mekanismer som leder till att relationen mellan invandring och brott ser olika ut på individ- och samhällsnivå. Mot bakgrund av att invandrares andel har ökat och att brottsligheten legat stabil eller minskat kan följande hypoteser formuleras:

1. Brottsutvecklingen i Sverige har påverkats direkt av invandringen och utvecklingen hade varit mer gynnsam om invandringen hade varit lägre. De invandrades högre brottslighet har adderats till övriga befolkningens.

2. Brottsutvecklingen i Sverige har inte påverkats direkt av invandringen utan istället resulterat i en substituering mellan befolkningsgrupper som i sin tur kan relateras till sociala och ekonomiska skillnader.

Frågeställningarna avser förändringar över tid, år 1975–2019:

1. Hur ser utvecklingen av brottslighet och invandring ut i Sverige och jämförbara länder?

2. Hur ser utvecklingen av brottslighet och invandring ut i olika län/kommuner i Sverige?

3. Hur förändras sammansättningen av gruppen personer misstänkta/lagförda för olika typer av brott avseende etnicitet, social klass, kön, hälsa och uppväxtförhållanden?

4. Hur ser brottskarriärer och sociala karriärer ut i flera generationer individer som misstänkts/lagförts för brott?

5. Hur tolkar individerna själva sin utveckling med avseende på brottsligheten och andra livslopps händelser?

6. Hur ser ”medbrottslingarna” ut, med avseende på etnicitet och andra sociala faktorer för olika typer av brott?

7. Hur förändras karakteristika hos personer misstänkta/lagförda för vissa typer av brott?

Film från forskarseminarium

Jerzy Sarnecki föreläser om Immigration and crime development at the national and municipal levels. Föreläsningen gjordes på ett forskarseminarium som Institutet för framtidsstudier arrangerade.

Se seminariet här

30 minuter med Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki var gäst i SVT:s 30 minuter där han bland annat pratade om forskningsprojektet What happened in Sweden over the last 40 years.

Se programmet

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: What happened in Sweden over the last 40 years - brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren.

Projektledare: Sofia Wikman, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedlemmar: Jerzy Sarnecki, Högskolan i Gävle, Amir Rostami, Högskolan i Gävle, Amber Beckley, Stockholms Universitet,
Lars Westfelt, Högskolan i Gävle, My Lilja, Malmö Universitet m.fl.

Tidplan: 1 januari 2021–31 december 2023

Finansiär: Forte -forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt

Sofia Wikman, projektledare

E-post: sofia.wikman@hig.se
Telefon: 026-64 85 83

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)