Gå till eugreenalliance
Sök

Street Gang Involvement Among Nordic Youth

Forskare från Högskolan ska tillsammans med forskare från andra nordiska länder kartlägga inställning till och erfarenheter av kriminella gäng bland ungdomar.

Brott och straff i allmänhet och gängkriminalitet i synnerhet står högt på den politiska dagordningen. Nu ska forskare från Högskolan i Gävle tillsammans med forskare från andra nordiska länder kartlägga inställning till och erfarenheter av kriminella gäng bland ungdomar i de nordiska länderna.

Projektet som ska vara avslutat 2022 heter ”Street Gang Involvement Among Nordic Youth: A comparative study on prevalence and risk factors in Nordic countries”

Inom ramen för projektet kommer komparativa analyser genomföras där man undersöker inställning till och erfarenheter av kriminella gäng bland ungdomar i de nordiska länderna. Det är ett nordiskt samarbetsprojekt där forskare från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige ingår.

Den svenska delen av det nordiska projektet leds av forskare från Högskolan i Gävle. I projektet ingår: Lars Westfelt (projektledare), Amir Rostami och Erik Häggström.

International Self-Report Delinquency Study (ISRD)

Det datamaterial som samlas in i det nordiska projektet Street Gang Involvement Among Nordic Youth kommer att ingå i ett större internationellt projekt som heter International Self-Report Delinquency Study (ISRD) Det nordiska projektet gör dock vissa tillägg och analysen är mer fokuserad på gängfrågor.

ISRD studerar ungdomsbrottslighet, utsatthet för brott och drogvanor i ett stort antal länder i världen. Det huvudsakliga syftet med ISRD är att:
(1) observera och jämföra skillnader, likheter och trender avseende ungdomsbrott och utsatthet för brott
(2) utforska och pröva teoretiska frågor och teorier om ungdomsbrott.

ISRD är ett av mycket få internationella komparativa projektet om ungdomsbrott som överhuvudtaget existerar. Uppgifterna är särskilt värdefulla för att studera ungdomars situation i olika länder men även för att komplettera jämförelser mellan länder med andra datakällor som brottsofferstudier och studier av officiell kriminalstatistik.

Mer information om ISRD

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Street Gang Involvement Among Nordic Youth: A comparative study on prevalence and risk factors in Nordic countries

Projektledare: Lars Westfelt, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedlemmar:
Amir Rostami, Högskolan i Gävle
Erik Häggström, Högskolan i Gävle

Tidplan: Projektet ska vara avslutat 2022

Finansiär: Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) och Institutet för framtidsstudier

Kontakt

Lars Westfelt
e-post: lars.westfelt@hig.se

Amir Rostami

e-post: amir.rostami@hig.se

Erik Häggström

e-post: erik.haggstrom@hig.se

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)