Gå till eugreenalliance
Sök

Walkurban – tillgängliga urbana miljöer

Hur gångvänliga är våra städer? Och hur kan vi utvärdera och utveckla instrument för att fånga användar­perspektivet på tillgäng­lighet till fots? Walkurban undersöker gång­vänlighet i tre europeiska städer.

Gångvänliga städer

Forskning om dagligt resande och mobilitet utifrån fotgängarens perspektiv har tidigare inte varit prioriterat inom EU. Projektet Walkurbans syfte är att studera hur mer gång­vänliga städer kan formas för att främja ett hållbart och aktivt resande. Psykologiska-, geografiska- och samhällsplaneringsperspektiv inkluderas för att se vilka möjligheter och hinder det finns för fotgängare i olika europeiska miljöer.

Datainsamling i Genua, Dortmund och Göteborg

Förutsättningar för gång i de tre städerna jämförs såväl inom olika stads­delar samt mellan städerna. Vi undersöker utifrån olika metoder och har utöver den generella befolkningen ett fokus på några utvalda grupper, till exempel:

  • arbetspendlare
  • skolbarn
  • personer med funktionsvariationer.

Genom att studera gång utifrån objektiva, subjektiva och upplevda aspekter identifierar vi parametrar som möjliggör och hindrar gång samt resor som kombinerar gång med kollektiv­­trafik.

Riktlinjer utifrån användarens perspektiv

Målet med projektet är att bidra till riktlinjer för att förbättra förutsättningar för gång som färdmedel, för olika människor, i städerna. Genom studier av förutsättningarna i de tre europeiska städerna och för olika grupper så skapas kunskap utifrån ett användar­perspektiv. Denna kunskap omsätts till praktiska riktlinjer i samarbete med de lokala aktörerna.

Projektets mål är att bidra till riktlinjer som ger förutsättningar för

  • att skapa och utvärdera fotgängarvänliga miljöer baserat på ny kunskap och teori samt nya mätinstrument för att fånga tillgänglighet
  • att leda till bättre tillgänglighet och miljöer för fotgängare med olika förutsättningar.

Gångvänliga stadsdelar – frigöra potential för hållbart och aktivt resande genom att förbättra förutsättningar för gång som transportmedel.

Gående människor.

Frågeställningar

  • Hur kan vi utveckla metoder och instrument för att mäta ”walkability” i urbana miljöer samt i relation till kollektivtrafik?
  • Vilka hinder och möjliggörare finns för att skapa miljöer som (olika grupper av) människor vill gå i?
  • Hur kan vi skapa mätinstrument för praktiker för att utvärdera ”walkability” och tillgänglighet, som är lätta att använda och som riktar sig till planerare och praktiker i hela Europa.
  • Hur kan vi skapa riktlinjer och rekommendationer för planering av ”walkable” och tillgängliga urbana miljöer, utifrån projektets samlade resultat.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Walkable Urban Neighbourhoods – Freeing up Potential for Sustainable and Active Travel by Improving Walking and its Connections with Public Transport.

Projektledare i Sverige: Katrin Lättman, Högskolan i Gävle

Projektkoordinator: Noriko Otsuka, ILS, Tyskland

Övriga projektmedlemmar: Edward Prichard, Högskolan i Gävle; Jonas De Vos, UCL; Janina Welch, ILS, Anna-Lena Van der Vlugt, ILS, Paola Debandi, Genua kommun m.fl.

Tidplan: 1 juni 2021–31 maj 2024

Finansiär: Energimyndigheten, Formas, Vinnova (genomförs inom ramen för ENUAC EraNet Urban Accessibility and Connectivity)

Intresserad att veta mer om projektet?
Läs mer på walkurban.eu

Walkurban
Kontakt

Katrin Lättman, projektledare

E-post: katrin.lattman@hig.se
Telefon: 026-64 87 08

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)