Gå till eugreenalliance
Sök

Äldres familjerelationer i förändring

Familjegerontologerna, professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle och docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet, har flera forskningsprojekt om hur äldres familjerelationer förändrats i det senmoderna samhället.

En gemensam grund för projekten är den omstrukturering av familjen och intimiteten som inleddes i mitten av 1960-talet, då skilsmässor och relationsombildningar blev allt vanligare samtidigt som folk började experimentera med alternativa relations­former, inklusive möjligheten att förbli singel och att inte ha barn. Som en konsekvens har äldre i dag mer varierade familjeomständigheter än tidigare.

Vi söker personer för intervju!

Till projektet "Att åldras utan nära familj" söker vi dig som är 75 år eller äldre som varken har en partner eller barn för intervju.

Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd?

Projektet "Att åldras utan nära familj" är ett pågående projekt som handlar om att åldras utan partner och barn. Syftet är både att studera den levda erfarenheten av att åldras utan nära familj och att genom intervjuer och enkätdata undersöka förekomsten av stödnätverk för gruppen. Projektet inleds 2023 och genomförs av docent Torbjörn Bildtgård (Stockholms universitet), professor Peter Öberg (Högskolan i Gävle) och professor Ingemar Kåreholt (Högskolan i Jönköping). Finansiär är FORTE (Dnr 2022-00708).

Läs mer om projektet Att åldras utan nära familj

Att skiljas sent i livet – en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Projektet "Att skiljas sent i livet" är ett pågående projekt som handlar om relationer mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer. Syftet är att studera den levda erfarenheten av att skilja sig, och vara skild, på äldre dar. Projektet startades 2018 och genomförs av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård. Finansiär är Vetenskapsrådet (Dnr 2017–02610).

Projektpresentation Att skiljas sent i livet – en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer

Syftet är att studera relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den senmoderna åldrande styvfamiljen. Projektet som inleddes 2015 genomfördes av Peter Öberg, Torbjörn Bildtgård och Marianne Winqvist (Regionförbundet Uppsala län) och var finansierat av FORTE (Dnr 2014–0395).

Nya intima relationer på äldre dar

Projektet består av en intervjustudie och en enkätstudie.

  • En kvalitativ intervjustudie
    Syftet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demo­grafiska förhållanden i det senmoderna livsloppet. Projektet genomfördes av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2010–2012 och var finansierat av FORTE (2009–0720).

Om Nya intima relationer på äldre dar – en kvalitativ intervjustudie

En kvantitativ enkätstudie
Syftet med projektet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya och långvariga parrelationer bland äldre. Projektet har genomförts av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2012–2014 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ P11-0909:1).
Om Nya intima relationer på äldre dar – en kvantitativ enkätstudie

Läs mer om projektet Nya intima relationer på äldre dar:
Projektpresentation Nya intima relationer på äldre dar

Kontakt

Projektledare
Peter Öberg, professor i socialt arbete och docent i sociologi, verksam vid Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hans forskning är inriktad på åldrande och äldres familjerelationer. Han är chefredaktör för The International Journal of Ageing and Later Life.
Telefon: 026–64 82 88
E-post: peter.oberg@hig.se
Peter Öbergs forskarpresentation

Forskare, medarbetare
Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi, verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på åldrande och familjerelationer samt mat och ätande.
Telefon: 08-16 45 47
E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)