Gå till eugreenalliance
Sök

Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd?

Det blir allt vanligare att personer 75 år eller äldre lever själva utan partner eller barn. Trots det finns det lite forskning inom området. "Att åldras utan nära familj" är ett FORTE-finansierat projekt som genomförs av Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg där äldre personer intervjuas.

Delta i projektet – vi söker personer för intervju!

I Sverige blir det allt vanligare att åldras utan att ha en nära familj i form av partner och barn. Trots detta finns det väldigt lite forskning om detta. Därför söker vi dig, som är 75 år eller äldre och som saknar partner (make/maka/sambo/särbo) och barn (biologiska, adopterade, styvbarn, fosterbarn). Vill du bidra med kunskap och kan tänka dig att bli intervjuad, tveka inte att höra av dig! Intervjun genomförs av oss och dina svar kommer att behandlas anonymt.

Så här anmäler du dig

Om du vill bidra med kunskap och kan tänka dig att ställa upp på en intervju eller har frågor om studien, hör av dig till:

docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet, 08-16 45 47, torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

eller

professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle, 026-64 82 88, peter.oberg@hig.se

Intervjuerna utförs av oss och dina svar kommer att behandlas anonymt.

Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård

Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård. Foto: Agneta Persson

Information till dig som deltar i projektet

Om projektet "Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd?"

Tack för ditt intresse att delta i vår studie om att åldras utan nära familj, det vill säga utan partner och barn! I större delen av västvärlden, inklusive Sverige har det blivit allt vanligare att åldras utan nära familj. Mer än var tionde person äldre än 75 år saknar egna barn och det kommer bli ännu vanligare i framtida generationer. Att vara eller bli ensamstående är också vanligare ju högre upp man kommer i åldrarna. Trots detta saknas kunskap om att åldras utan nära familj.

Hur upplever du som är 75+ av att åldras utan partner och barn? Vad betyder det för upplevelsen av åldrandet för dig?

En utgångspunkt för projektet är att avsaknaden av nära familj i olika grad kan vara frivillig eller ofrivillig och att betydelsen för åldrandet därför kan variera mellan olika personer. Detta vill vi studera utifrån egna berättelser från dig som är äldre än 75 år!

Centrala frågeställningar i projektet

  1. Hur upplever äldre personer utan nära familj sitt åldrande och välbefinnande?
  2. Hur beskriver äldre personer utan nära familj sina sociala nätverk och deras betydelse för välbefinnandet under senare delen av livet?
  3. Vilken betydelse har tidigare livserfarenheter och vilka är skälen till att man inte har nära familj för svaren på fråga 1 och 2?
  4. Vilken betydelse har kön och hjälpbehov för svaren på fråga 1 och 2?

Huvudansvarig forskare är Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet, telefon 08-16 45 47, e-post torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Läs hela forskningsplanen

Om intervjun

Intervjun kommer att ta upp följande teman: Erfarenheter av att åldras utan nära familj, 2) Sociala nätverk, 3) Det levda liv, livsval och vändpunkter som medfört ett åldrande utan nära familj.

Du får själv välja plats för intervjun. Vi kommer gärna hem till dig och genomför intervjun men du kan också välja att delta via videolänk. Intervjun tar ca 1–1,5 timmar. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av ljudfiler eller utskrifter.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Som intervjuperson kan du när som helst under intervjun välja att låta bli att besvara en fråga, eller välja att avbryta intervjun, utan att ange något skäl. Du kan även efter att intervjun är genomförd dra tillbaka din medverkan. För att dra tillbaka din medverkan kontakta ansvarig forskare.

Projektet följer vedertagna forskningsetiska principer samt dataskyddsförordningen (GDPR, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Forskningsprojektets huvudman är Stockholms universitet. Dataskyddsombud på Stockholms universitet är Cristina Pérez, telefon 08-16 23 52 eller mejl cristina.perez@su.se. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla utskrifter av intervjuerna kommer att avidentifieras. Inga uppgifter som kan kopplas till dig som informant kommer att framgå i publikationer från projektet.

Alla personuppgifter, som intervjupersonernas namn och telefonnummer, kommer att förvaras i ett låst skåp i ett låst rum på Stockholms universitet, och kommer att raderas när studien är genomförd. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra forskning som är av allmänt intresse (GDPR, Art 6, p. 1e). Du kan när som helst vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du skulle ha några klagomål på projektet gällande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill kan du ta del av intervjun genom att begära en avidentifierad utskrift.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Att åldras utan nära familj – finns nätverk och stöd?

Projektledare: Torbjörn Bildtgård, docent Stockholms universitet

Övriga projektmedlemmar: Peter Öberg, professor Högskolan i Gävle, Ingemar Kåreholt, professor Högskolan i Jönköping

Tidplan: 2023–

Finansiär: Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Diarienummer: 2022-00708

Kontakt

Torbjörn Bildtgård

Docent i sociologi
torbjorn.bildtgard@socarb.su.se, 08-16 45 47

Peter Öberg

Professor i socialt arbete
peter.oberg@hig.se, 026-64 82 88

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)