Gå till eugreenalliance
Sök

Offentliga presentationer

2018

Föreläsningen Nya samlevnadsformer bland äldre på 2000-talet. Stockholms Tillväxt- och regionplaneförvaltnings prognosseminarium, Lundqvist & Lindqvist, Stockholm.

Föreläsningen Nya parrelationer på äldre dar. Konferensdag för Pensionärsuniversitet och Folkuniversitetet, Söder Källa, Gävle.

2017

Föreläsningen Kär som pensionär. PRO-konferensdag. Söder Källa, Gävle.

Samtal om Äldres sexualitet. PRO-tältet, Almedalsveckan, Visby.

Föredraget: Parrelationer på äldre dar: Nya former - föråldrad statistik. Svensk Demografisk Förening och Sveriges Gerontologiska Sällskap. Äldreforskningens hus, Stockholm.

Föredraget: Ensam eller tillsammans – om nya relationer på äldre dar. Svenska Kyrkans analysenhet. Svenska Kyrkans Hus, Uppsala.

2016

Föreläsningen Nya relationer på äldre dar. Arbetets Museum, Uppsala.

Föreläsningen Nya relationer på äldre dar. Växthuset. Äldreförvaltningen, Stockholm.


2015:

Föreläsningen Tills döden skiljer oss åt? Nya parrelationer på äldre dar. Stockholms Läns Äldrecentrum. ABF-huset, Stockholm.

Föreläsningen Nya intima relationer – en resurs för autonomi på äldre dar. Konferensen ”Forskning om äldre och äldreomsorg”, Socialhögskolans årliga forskardag, Stockholm. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

2014:

Föreläsningen Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället. Konferensen ”Forskare möter praktiker”, Bollnäs. Arrangör: FoU Välfärd Region Gävleborg och Högskolan i Gävle

Forskarseminarium om resultaten från den kvalitativa och kvantitativa studien om Nya intima relationer på äldre dar. NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Later life), Campus Norrköping, Linköpings universitet

Föreläsningen Vad betyder nya romantiska relationer för åldrandet? Studier av 60–90-åriga svenskar, vid seminariet ”Forskarsamtal” på Anhörigcenter i Gävle. Arrangör: Gävle Demensförening, Högskolan i Gävle, Gävle Anhörigstöd, Studieförbundet Vuxenskolan

Föreläsningen Att åldras ensam eller tillsammans – nya intima relationer på äldre dar, på seminariedagen ”Hur mår vi på äldre dar”, Helsingfors kommunhus, Finland. Arrangör: De Sjukas Väl.

Föreläsningen Att åldras ensam eller tillsammans – nya intima relationer på äldre dar, på seminariedag för VFU-handledare från socialtjänstverksamheter och studenter vid socionomprogrammen. Arrangör: Högskolan i Gävle

2013:

Föreläsningen New intimate relationships in later life. Presentation of qualitative and quantitative results from two ongoing projects. Ageing Research Center, KI, Stockholm

Organizer and chair of the symposion Intimacy romance and sexuality in later life, at International Association of Gerontology and Geriatrics’ 20th World Congress in Gerontology and Geriatrics, Seoul, South-Korea

Inbjuden föreläsning Ageing alone or together – the significance of intimate relationships in later life, för studenter och forskare på Chukyo University, Nagoya, Japan

Föreläsningen Nya intima relationer på äldre dar, på konferensen ”Forskare möter praktiker”, Uppsala Stadsteater. Arrangör: FoU-Uppsala och Uppsala universitet

Expertkommentatorer om intima relationer och åldrande för Nordiska museets planerade utställning om Ålder och åldrande

Öppen föreläsning Ensam eller tillsammans? om nya parrelationer på äldre dar, på Äldremässan i Uppsala ”Leva livet, hela livet”. Arrangör: Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala

Öppen föreläsning Att åldras ensam eller tillsammans - nya parrelationer och välbefinnande bland äldre, konferensen ”Äldre och psykisk (O)hälsa”, Folkets hus, Stockholm. Arrangör: Expo Medica Sverige Ab

2012:

Presentation av projektet Nya intima relationer på äldre dar, på Högre seminariet vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Öppen föreläsning för pensionärer, Nya intima relationer på äldre dar, på ABF-huset i Sthlm. Arrangör: projektet ”Leva livet länge”, Psoriasisförbundet

Öppen föreläsning för pensionärer, Nya intima relationer på äldre dar, på ABF-huset i Sthlm. Arrangör: Äldrecentrum i Stockholm, i föreläsningsserien ”samhället och de äldre”

Föreläsningen Nya intima relationer på äldre dar på konferensen Sveriges Gerontologidag, arrangerad av Sveriges Gerontologiska Sällskap i Norrköpings konferenscenter.

Presentation av projektet Nya intima relationer på äldre dar, på Högre seminariet vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Föreläsningen Hur återstående tid organiserar nya intima relationer på äldre dar, på forskarseminariet ”Återstående livstid” vid NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Later life) i Campus Norrköping, Linköpings universitet


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)