Gå till eugreenalliance
Sök

Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer

Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer - Högskolan i Gävle

Ett nystartat Fortefinansierat projekt 2015 handlar om ”Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer”. Projektet genomförs av Peter Öberg, Torbjörn Bildtgård och Marianne Winqvist (Regionförbundet Uppsala län).

Åldrande styvfamiljer är närmast osynliga både i familjeforskning och socialgerontologisk forskning. Ändå tillhör många av dagens äldre de generationer som upplevde skilsmässorevolutionen på 1970-talet och började experimentera med nya familjeformer. Många av dagens äldre har styvbarn som de har regelbunden kontakt med. Vad innebär styvrelationer för sammanhållningen mellan generationerna i åldrande familjer? Ny internationell forskning har visat på sämre sammanhållning i styvrelationer än biologiska relationer mellan vuxna barn och äldre föräldrar, benämnt ”step-gap”. Det föreslagna projektet kommer att undersöka relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den åldrande styvfamiljen. Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer med 20 vuxna barn och 20 äldre föräldrar (70+) som levt/lever i en styvfamilj och som har både biologiska och icke-biologiska föräldrar/barn i livet. Arbetet kommer att vägledas av teorin om intergenerationell solidaritet/sammanhållning. Traditionellt har informellt stöd setts som en pliktrelation mellan generationerna, men i styvfamiljer är relationen mindre förutsägbar. Hur ser sammanhållningen ut? Vem ställer upp med stöd i åldrande styvfamiljer? Eftersom erfarenhet av omstrukturerade familjer kommer att bli allt vanligare i framtida kohorter är den åldrande styvfamiljen en strategisk plats för att undersöka hur relationerna mellan generationerna kommer att se ut i framtiden, och hur detta påverkar utbytet av stöd och hjälp mellan generationerna.

Forskningsplan Pdf, 561 kB.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)