Gå till eugreenalliance
Sök

Äldres familjerelationer i förändring

Familjegerontologerna, professor Peter Öberg vid Högskolan i Gävle och docent Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet, har flera forskningsprojekt om hur äldres familjerelationer förändrats i det senmoderna samhället.

En gemensam grund för projekten är den omstrukturering av familjen och intimiteten som tog sin början i och med ”skilsmässorevolutionen” och avinstitutionaliseringen av äktenskapet som inleddes i mitten av 1960-talet, då skilsmässor och relations­ombildningar blev allt vanligare samtidigt som folk började experimentera med alternativa relationsformer.

Att skiljas sent i livet

Du som är intresserad av att delta i projektet att skiljas sent i livet,

Vi söker dig, kvinna/man som skilt dig, eller separerat från en samborelation efter 60-årsdagen och där det gått minst ett år och högst sju år sedan skilsmässan/separationen.

Att skiljas sent i livet – en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Projektet "Att skiljas sent i livet" är ett pågående projekt som handlar om relationer mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer. Syftet är att studera den levda erfarenheten av att skilja sig, och vara skild, på äldre dar. Projektet startades 2018 och genomförs av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård. Finansiär är Vetenskapsrådet (Dnr 2017–02610).

Projektpresentation Att skiljas sent i livet – en outforskad men allt vanligare erfarenhet

Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer

Syftet är att studera relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den senmoderna åldrande styvfamiljen. Projektet som inleddes 2015 genomförs av Peter Öberg, Torbjörn Bildtgård och Marianne Winqvist (Regionförbundet Uppsala län) och är finansierat av FORTE (Dnr 2014–0395).

Nya intima relationer på äldre dar

Projektet består av en intervjustudie och en enkätstudie.

  • En kvalitativ intervjustudie
    Syftet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demografiska förhållanden i det senmoderna livsloppet. Projektet har genomförts av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2010–2012 och är finansierat av FORTE (2009–0720).

Om Nya intima relationer på äldre dar – en kvalitativ intervjustudie

En kvantitativ enkätstudie
Syftet med projektet var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya och långvariga parrelationer bland äldre. Projektet har genomförts av Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård 2012–2014 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ P11-0909:1).
Om Nya intima relationer på äldre dar – en kvantitativ enkätstudie

Läs mer om projektet Nya intima relationer på äldre dar:
Projektpresentation Nya intima relationer på äldre dar

Kontakt

Projektledare
Peter Öberg, professor i socialt arbete och docent i sociologi, verksam vid Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hans forskning är inriktad på åldrande och äldres familjerelationer. Han är chefredaktör för The International Journal of Ageing and Later Life.
Telefon: 026–64 82 88
E-post: peter.oberg@hig.se
Peter Öbergs forskarpresentation

Forskare, medarbetare
Torbjörn Bildtgård, docent i sociologi, verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på åldrande och familjerelationer samt mat och ätande.
Telefon: 08-16 45 47
E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)