Gå till eugreenalliance
Sök

Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd?

Det blir allt vanligare att personer äldre än 75 år lever själva utan partner eller barn. Trots det finns det lite forskning inom området. "Att åldras utan nära familj" är ett FORTE-finansierat projekt som genomförs av Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg där äldre personer intervjuas.

Familjen är viktig för äldre människors välbefinnande och stöd, både känslomässigt och praktiskt. De hjälper ofta äldre att kommunicera med till exempel myndigheter. Om äldre saknar partner och barn kan detta stöd saknas. Vårt projekt fokuserar på att under­söka vad som händer när äldre åldras utan nära familj, särskilt deras välmående och stöd­nätverk.

Vi har tre huvudfrågor i projektet:

  1. Hur mår äldre personer som inte har nära familj?
  2. Vilket stöd får de från sina nätverk och vad innebär det?
  3. Hur påverkas äldres upplevelse av åldrande och välmående av deras nätverk och tidigare erfarenheter?

Sedan 1992 har en enkätstudie (SWEOLD) följt äldre svenskar (75+). Genom att kombinera information från enkätstudie med nya berättelser från intervjuer med äldre personer som saknar nära familj får vi en bättre förståelse. Vår forskning kommer att öka vår kunskap om denna grupp äldre, som blir allt vanligare i framtiden. Samtidigt ökar kraven på familjen att stödja äldre i hemmet. Det är därför viktigt att vi får mer kunskap om äldre utan nära familj. Vår forskning kommer också att utmana gamla idéer om äldre och deras familjeliv.

Läs mer om bakgrunden

I våra projekt undersöker vi förändringar i familjer och relationer sedan 1960-talet. Skilsmässor ökade under denna tid och påverkade familjedynamiken. Människor började också utforska olika relationsformer, inklusive att vara singel eller inte ha barn. Detta påverkade hur familjer sammansätts och fungerar.

Äldre generationer har särskilt påverkats av dessa förändringar. Nu har äldre människor olika familjebakgrunder, civilstånd och föräldraskapserfarenheter. Detta skapar komplexa relationer.

Förändringarna begränsar sig inte till kärnfamiljen. Blandade familjer, där människor bildar nya relationer och har barn från tidigare, är vanligare. Detta ökar komplexiteten i familjerelationer.

Dessa förändringar påverkar samhället. Traditionella familjestrukturer förändras och begreppet "familj" breddas. Det är viktigt att omfamna mångfalden av familjeformer för att stödja äldre människor och skapa inkluderande samhällen.

Sammanfattningsvis har förändringar i familjer och relationer resulterat i mer mång­faldiga familjesituationer för äldre generationer. Detta inkluderar olika civilstånd, val av föräldraskap och blandade familjer.

Berätta om att åldras utan partner och barn!

I Sverige blir det allt vanligare att åldras utan att ha en nära familj i form av partner och barn. Trots detta finns det väldigt lite forskning om detta. Därför söker vi dig, som är 75 år eller äldre och som saknar partner (make/maka/sambo/särbo) och barn (biologiska, adopterade, styvbarn, fosterbarn). Vill du bidra med kunskap och kan tänka dig att bli intervjuad, tveka inte att höra av dig! Intervjun genomförs av oss och dina svar kommer att behandlas anonymt.

Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård

Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård. Foto: Agneta Persson

Information för dig som deltar i projektet

Om projektet

Tack för ditt intresse att delta i vår studie om att åldras utan nära familj, det vill säga utan partner och barn! I större delen av västvärlden, inklusive Sverige har det blivit allt vanligare att åldras utan nära familj. Mer än var tionde person äldre än 75 år saknar egna barn och det kommer bli ännu vanligare i framtida generationer. Att vara eller bli ensamstående är också vanligare ju högre upp man kommer i åldrarna. Trots detta saknas kunskap om att åldras utan nära familj.

Hur upplever du som är 75+ av att åldras utan partner och barn? Vad betyder det för upplevelsen av åldrandet för dig?

En utgångspunkt för projektet är att avsaknaden av nära familj i olika grad kan vara frivillig eller ofrivillig och att betydelsen för åldrandet därför kan variera mellan olika personer. Detta vill vi studera utifrån egna berättelser från dig som är äldre än 75 år!

Centrala frågeställningar i projektet

  1. Hur upplever äldre personer utan nära familj sitt åldrande och välbefinnande?
  2. Hur beskriver äldre personer utan nära familj sina sociala nätverk och deras betydelse för välbefinnandet under senare delen av livet?
  3. Vilken betydelse har tidigare livserfarenheter och vilka är skälen till att man inte har nära familj för svaren på fråga 1 och 2?
  4. Vilken betydelse har kön och hjälpbehov för svaren på fråga 1 och 2?
Om intervjun

Du får själv välja plats för intervjun. Vi kommer gärna hem till dig och genomför intervjun men du kan också välja att delta via videolänk. Intervjun tar cirka 1–1,5 timme. Intervjun med dig kommer att spelas in och inga obehöriga kommer att ta del av ljudfiler eller utskrifter. Intervjun "avidentifieras" så att inga uppgifter kan kopplas till dig. Du behöver bara svara på de frågor du vill och kan när som helst avbryta intervjun eller deltagandet i studien. Då meddelar du ansvarig forskare och alla uppgifter om dig raderas.

Intervjun kommer att ta upp följande teman:

  • Erfarenheter av att åldras utan nära familj
  • Sociala nätverk
  • Det levda livet, livsval och vändpunkter som medfört ett åldrande utan nära familj.

Du kan när som helst vända dig till Datainspek­tionen om du skulle ha några klagomål på projektet gällande hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill kan du ta del av intervjun genom att begära en avidentifierad utskrift.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Att åldras utan nära familj – finns nätverk och stöd?

Projektledare: Torbjörn Bildtgård, docent Stockholms universitet

Övriga projektmedlemmar: Peter Öberg, professor Högskolan i Gävle, Ingemar Kåreholt, professor Högskolan i Jönköping

Tidplan: 2023–

Finansiär: Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskningsplan Word, 150 kB.

Kontakt

Torbjörn Bildtgård

Docent i sociologi
torbjorn.bildtgard@socarb.su.se, 08-16 45 47

Peter Öberg

Professor i socialt arbete
peter.oberg@hig.se, 026-64 82 88

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)