Gå till eugreenalliance
Sök

Coping och musik

Musik som en coping-strategi
- en studie av musikens roll i coping med cancer från patienternas perspektiv

Detta forskningsprojekt som jag har bedrivit under 2006-2009. Studien var finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet var att från patientens perspektiv undersöka den roll  musik har spelat som en coping-strategi med cancer. I detta sammanhang har jag belyst följande frågor:

  • Hur cancerpatienter förstår musikens roll i coping: som ett verktyg för att hantera de mentala och känslomässiga problem man råkar ut för eller som en healingterapi?
  • Vad är, enligt patienterna, musikens funktion i deras välbefinnande?
  • Vilka är de positiva och negativa effekterna av att använda musik som coping-strategi? -Forskarna delar coping-strategier i två grupper: "problemlösande" strategier vilka på ett aktivt sätt hjälper patienten att underlätta den stressade situationen han/hon befinner sig i, och "känslofokuserade" strategier som används för att styra de känslomässiga konsekvenserna av patienternas stressade situation. Hur fungerar musiken, enligt patienterna, som en "problemlösande" respektive "känslofokuserad" strategi?
  • Hur fungerar musiken som en passiv respektive aktiv coping-strategi? Halvstrukturerade intervjuer kommer att genomföras med cancerpatienter 18 år eller äldre, samt redan har använt musik (lyssna, spela eller delta i ett musikterapiprogram) som en coping-strategi. Studien kommer förhoppningsvis att bidra till en utveckling av teoretisk kunskap kring musikens roll i hälsa och vård. Dessutom kan studien bidra till att utveckla ett mer mångfacetterat hälsovårdsprogram för cancersjuka grundat på patienternas egna uppfattningar om och erfarenheter av musiken som en coping-strategi.

Denna studie uppmärksammades av massmedia. Uppsala Nya Tidningen (UNT) publicerade 14 och 15 april 2008 två artiklar i samband med studien.

En del av resultatet av denna studie har publicerat: Ahmadi, Fereshteh (2009). Hard and Heavy Music: Can It Make a Difference in the Young Cancer Patients´ Life? Voices: A World Forum for Music Therapy, 9(2). Retrieved July 2, 2009, from http://www.voices.no/mainissues/mi40009000302 och en artikel är accepterad att bli publicerad Ahamdi, Fereshteh. & Norberg, Maria (forthcoming, 2009).  Aggressiv musik som copingstrategi (Aggressive music as a coping method) Socialmedicinsk tidskrift (Journal of Social Medicine).

Ytterligare två artiklar kommer att skickas för publicering under 2010.

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-04-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)