Gå till eugreenalliance
Sök

Projekt coping: föräldrar som har förlorat ett barn

En studie om meningsskapande krishanterings­strategier bland föräldrar som har förlorat ett barn

Syfte

Syftet med detta projekt är att studera krishanteringsmetoder hos föräldrar som har förlorat ett barn och undersöka vilka "meningsskapande krishanteringsmetoder" de har använt.
Studien baseras bland annat på resultat från en 18årig forskning genomfört av mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Brazil, Filippinerna, Malaysia, Iran och Turkiet).

Huvudfrågan i denna studie är:

Vilka meningshanteringsmetoder används av de föräldrar som har förlorat ett barn och i vilket utsträckning är dessa metoder vanliga bland denna grupp?

I vilken utsträckning spelar faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och utbildning en roll för dessa föräldrars val av meningsskapande hanteringsmetoder?

För att besvara dessa frågor genomför Avdelningen för socialt arbete och psykologi vid Högskolan i Gävle en enkätundersökning. För hjälp med dataläggningen och analysen av resultaten har vi anlitat undersökningsföretaget RIMUS Analys AB. Studien genomförs med hjälp av en elektronisk enkätundersökning.

Några viktiga stödgruppsorganisationer har accepterat att hjälpa för datainsamling .mig vid datainsamling. Processen kommer att vara enligt följande: Statistiker vid RIMUS Analys AB arbetar tillsammans med de ovanstående stödorganisationerna. Det elektroniska frågeformuläret är kopplat till Sunet Survey vid Gävle Universitet.

Alla svar behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer endast att redovisas så att enskilda personer inte kan kännas igen. Hela forskningsinsatserna kommer att grundas på principerna om den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet. Det innebär att vi kommer att ägna stor uppmärksamhet åt ärlig och öppen forskningspresentation. De nödvändiga delarna av projektet, såsom dataskydd, bevarande och delning samt risker och fördelar för deltagarna har blivit godkända av Etiknämnden vid Uppsala universitet (Dr 2019-01641).

Deltagandet är frivilligt och samtycke ges när man svarar på frågeformuläret. Alla informanter kommer att vara anonyma, även huvudansvarige kommer inte att ha tillgång till informanternas identitet. Endast huvudansvarig forskare som är ansvarig för studien kommer att ha tillgång till svar som ska läggas i Sunet survey.

Huvudansvarig forskare kommer i kontakt med Sunet Survey via mina personliga LOGIN information därför kan inte någon annan se svar på enkäter. Statistiker vid RIMUS kommer att få en sammanställning av svar till frågor för att skriva en rapport. Resultaten av studien presenteras i en forskningsrapport och ett antal artiklar på svenska och engelska i internationella tidskrifter. Målgruppen är forskare, vårdpersonal och föräldrar som har förlorat ett barn.

Projektets löptid

Studien kommer att pågå från juni 2019-decmeber 2020.

Studien kommer förhoppningsvis att bidra till kunskapsutveckling om de strategier som används av föräldrar som har förlorat ett barn. Dessutom bidrar studien till att utveckla ett mer mångsidigt mentalvårdsprogram för dessa föräldrar baserat på föräldrarnas egna uppfattningar och erfarenheter av strategier för att hantera sin kris.

Forskargrupp

Fereshteh Ahmadi, Fil. Dr. Professor i sociologi, Högskolan i Gävle, akademin for hälsa och arbetsliv, avdelning för socialt arbete och kriminolog ( huvudansvarig för studie)

Marja-Leena Kristofferzon, Fil. Dr Docent i omvårdnad, universitetslektor vid institutionen för medicin och hälsovetenskap, Högskolan i Gävle.

Annika Nilsson, Fil. Dr Docent i omvårdnad, universitetslektor vid institutionen för medicin och hälsovetenskap, Gävle universitet.

Pär Salander (rådgivare), MSc, Fil. Dr och auktoriserad psykolog och psykoterapeut; professor i socialt arbete vid Umeå universitet.

Ali Sarkohi, (rådgivare), Fil. Dr och leg. Psykolog. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för psykologi (PSY)

Kontakt

Fereshteh Ahmadi, Fil. Dr, professor i sociologi

fereshteh.ahmadi@hig.se

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)