Gå till eugreenalliance
Sök

Samverkan Gävleborg 2022

Samverkan Gävleborg 2022 är ett fyraårigt integrationsprojekt som finansieras av Europeiska unionen. Högskolan i Gävle ska som en av projektets aktörer bland annat bidra med forskning om hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden.

Syftet med projektet är att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället. Det ska ske genom samverkan mellan projektets aktörer, som ska utveckla arbetssätt och metoder för att förbättra integrationen.

Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare. Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0.

Högskolans roll i projektet

Högskolan i Gävle ska genomföra tre delstudier fördelat över tre års tid.

  • Delstudie 1 är en uppföljande intervjustudie av hur det gått för tredjelandsmedborgare som studerat svenska för invandrare (SFI).
  • Delstudie 2 vänder sig till myndigheter och organisationer som arbetar med rekrytering.
  • Delstudie 3 fokuserar på civilsamhället och föreningars delaktighet i strävan mot integration.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Samverkan Gävleborg 2022

Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg

Projektpartners: Högskolan i Gävle, Bollnäs kommun, Hofors kommun, Söderhamns kommun, Hudiksvall kommun, Ockelbo kommun, Ovanåker kommun, Nordanstig kommun. Gävle kommun, RF-SISU Gävleborg

Deltagare från Högskolan: Sven Trygged, Maja Lilja, Hanna Kusterer

Samordnare för Högskolans del: Sven Trygged

Finansiär: Europeiska Unionen genom Asyl-, migration- och integrationsfonden.

Tidsperiod: 2022-11-01 till 2026-10 -31

Samverkan 2022 logga
EU-logga
Kontakt

Sven Trygged

Professor socialt arbete
E-post: sven.trygged@hig.se

Maja Lilja

Postdoktor socialt arbete
E-post: maja.lilja@hig.se

Hanna Kusterer

Fil dr psykologi
E-post: hanna.kusterer@hig.se

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)