Kulturell kognition, andlighet, copingstrategier

Aktuell forskning bedrivs kring kultur, andlighet och coping som har tydlig koppling till området kognition med betoning på kulturella kognitionsprocesser i olika samhälleliga diskurser inom skilda kulturer.

Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2011-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)