Modeller för handledning

Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv

Projektet var longitudinell, hade en kvantitativ och kvalitativ ansats och ämnade att beskriva handledande sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandemiljön före, under och efter införandet av en ny handledningsmodell (kamratlärande/parhandledning).

I delstudie 1 studerades sjuksköterskors förutsättningar för uppdraget i syftet att identifiera vilka faktorer som var av betydelse för hur sjuksköterskor agerar och ser på sin roll som handledare.

Delstudie 2 undersökte studenters skattningar av det stöd och bidrag till utvecklande av ett kritiskt förhållningssätt de får från handledare, huvudhandledare och klinisk adjunkt.

Delstudie 3 studerade sjuksköterskors upplevelser av handledningsuppdraget utifrån två olika handledningsmodeller.

Projektet resulterade i fem vetenskapliga artiklar.

Varaktighet 2010-2013.

Forskare/deltagare

Gunilla Mårtensson, projektledare, docent, Högskolan i Gävle
Marja-Leena Kristofferzon, docent, Högskolan i Gävle
Anna Löfmark, lektor, Högskolan i Gävle
Anna-Greta Mamhidir, lektor, Högskolan i Gävle
Eva Hellström-Hyson, klin. adjunkt, Högskolan i Gävle
Elisabeth Persson, klin. adjunkt, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Löfmark, A., Mårtensson, G., Ugland Vae, K. & Engström, M. (2019). Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education : A repeated group discussion study. Nurse Education in Practice, 36, 1-6. 10.1016/j.nepr.2019.02.010 [Mer information]
Mamhidir, A., Kristofferzon, M., Hellström-Hyson, E., Persson, E. & Mårtensson, G. (2014). Nursing preceptors' experiences of two clinical education models. Nurse Education in Practice, 14 (4), 427-433. 10.1016/j.nepr.2014.01.010 [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2013). Implementation and student evaluation of clinical final examination in nursing education. Nurse Education Today, 33 (12), 1563-1568. 10.1016/j.nedt.2013.01.003 [Mer information]
Kristofferzon, M., Mårtensson, G., Mamhidir, A. & Löfmark, A. (2013). Nursing students' perceptions of clinical supervision : The contributions of preceptors, head preceptors and clinical lecturers. Nurse Education Today, 33 (10), 1252-1257. 10.1016/j.nedt.2012.08.017 [Mer information]
Mårtensson, G., Engström, M., Mamhidir, A. & Kristofferzon, M. (2013). What are the structural conditions of importance to preceptors' performance?. Nurse Education Today, 33 (5), 444-449. 10.1016/j.nedt.2012.04.015 [Mer information]
Hellström-Hyson, E., Mårtensson, G. & Kristofferzon, M. (2012). To take responsibility or to be an onlooker : Nursing students' experiences of two models of supervision. Nurse Education Today, 32 (1), 105-110. 10.1016/j.nedt.2011.02.005 [Mer information]
Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2011-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)