Upplevelser av videofilmning

Sjuksköterskestudenters upplevelser av videofilmning med återkoppling vid A-E examination.

Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av att under ett examinationstillfälle bli videofilmade och få återkoppling på sitt agerande vid ett akut omhändertagande av en patient.

I sjuksköterskeprogrammets sista utbildningsår ingår en kurs i akutsjukvård. Kursen belyser allmänsjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter och anhöriga vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma. Studenterna får under kursen initialt bedöma en akut situation som en patient kan befinna sig i genom att övervaka den akuta situationen och utföra specifika omvårdnadsåtgärder vid svikt av vitala funktioner.

Examinationen genomförs utifrån att studenterna videofilmas under det praktiska genomförandet. Därefter får studenterna tillsammans med den examinerande läraren återkoppling när de gemensamt tittar på videofilmningen.

Forskare

Ylva Pålsson
Anita Nyström
Anna Hofsten
Elisabeth Häggström, forskningsledare

Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2011-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)