Trädgården

Trädgården — en del i behandling av barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Projektet innefattar anläggning av en hälsofrämjande trädgård vid Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland. Huvudsyftet är att utforma trädgården så att den ger möjligheter till stimulering av sinnen och motorisk träning hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Syftet är också att studera effekter behandling/träning utförd i trädgården kan ha på barnens/ungdomarnas välbefinnande, personalens syn på trädgården som en del i behandlingen och de anhörigas syn på utemiljöns betydelse för barnens/ungdomarnas livskvalité.

Varaktighet 2010 — 2014.

Forskare/deltagare


Benita Andersson FD, Maria Engström FD, och Annika Nilsson FD, samtliga Högskolan i Gävle
Annika Thyrestam, sjukgymnast, trädgårdsmästare
Pia Holmström, vårdenhetschef
Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2011-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)