Gå till eugreenalliance
Sök

Äldres autonomi och delaktighet

– en kliniskt tillämpbar teoretisk modell inom vård och omsorg för äldre

Forskningsprojektet ska belysa innebörden av autonomi och delaktighet utifrån både äldres och sjuksköterskors livsvärld vid vård av äldre. Utifrån detta utformas en teoretisk modell som är kliniskt tillämpbar inom vård och omsorg för äldre.

Delstudie I: intervjuer med äldre personer mellan 65 — 85 år som ingår i projektet Att leva med långvarig ohälsa...

Delstudie II och III: Datainsamling genomförs under 2013 och analys av data under 2013-2014.

Delstudie IV: Existerande teorier om autonomi och delaktighet analyseras i relation till resultaten i delstudie I-III och en kliniskt tillämpbar teoretisk modell utformas under 2016.

Forskare

Maria Hedman, doktorand, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, huvudhandledare, docent, Högskolan i Gävle
Anna-Greta Mamhidir, bitr. handledare, Med dr, Högskolan i Gävle
Ulrika Pöder, bitr. handledare, Med dr, Uppsala Universitet

Publikationer

Publikationer
Hedman, M., Häggström, E., Mamhidir, A. & Pöder, U. (2019). Caring in nursing homes to promote autonomy and participation. Nursing Ethics, 26 (1), 280-292. 10.1177/0969733017703698 [Mer information]
Hedman, M., Pöder, U., Mamhidir, A., Nilsson, A., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Life memories and the ability to act : the meaning of autonomy and participation for older people when living with chronic illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), 824-833. 10.1111/scs.12215 [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)