Gå till eugreenalliance
Sök

Electronic tracking system

Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector

Övergripande syfte är att beskriva personer med demens och närståendes inställning till och upplevelse av att använda IKT-stöd i sitt dagliga liv/omsorgen av personer med demens. Ett syfte är också att jämföra närståendes skattning av vårdtagares livskvalitet, beteendemässiga/psykiska symtom, vårdtyngd och begränsningar i närståendes liv relaterat till omsorgen av personen med demens före och efter införandet av ett passivt positioneringslarm.

Projektet omfattar sex delstudier, där data samlas in med intervjuer, observationer och frågeformulär och bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Samverkan i projektet sker med både näringsliv (FPX) och offentlig verksamhet (kommunal äldrevård) samt med flera universitet. Projektet har erhållit bidrag om 300 000 SEK från KK-Stiftelsen (huvudsökande Engström). Fem studier publicerade och ytterligare en studie under bearbetning.

Forskare

Maria Engström, Docent, Högskolan i Gävle
Claudia Lampic, Docent, Karolinska Institutet
Annakarin Olsson, Lektor, Högskolan i Gävle
Kirsti Skovdahl, Professor, Högskolen i Buskerud, Drammen, Norge

Publikationer

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)