Sök

Pressure Ulcer Prevention

Pressure Ulcer Prevention (PUP) är ett samarbetsprojekt mellan fyra lärosäten och fyra landsting — Dalarna, Gävle, Karlstad och Uppsala. Deltar gör sammanlagt 10-talet forskare.

Delprojekt 1: Hälskydd för trycksårsprevention — från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting. Syftet var att studera incidensen av trycksår hos patienter över 70 år som akut kommer in till sjukhuset med och utan hälskydd samt hälsoekonomiska effekter. Studien är genomförd och två studier publicerade.

Delprojekt 2: Kunskap och attityder till trycksår, förebyggande åtgärder och behandling. Två publikationer.

Forskare från Högskolan i Gävle

Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, Docent, Högskolan i Gävle
Anna-Greta Mamhidir, Lektor, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)