Sök

Trädgården

Trädgården – en integrerad del i äldreomsorgen?

Syftet är att studera utemiljöer för personer som bor på äldreboenden och att designa hälsofrämjande trädgårdar som kan möjliggöra en bättre hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Därtill är syftet att studera personalens syn på trädgården som en del i vården samt trädgården som stressreducering.

En första studie - kartläggning av trädgårdar vid ca 100 äldreboenden samt de boendes och personalens uppfattning om trädgården har genomförts. Vid trädgårdar med höga värden för restorativ inverkan har sedan en observationsstudie genomförts. Två studier publicerade och ytterligare data bearbetas.

Forskare/deltagare

Eva Dahlkvist, licentiat, Högskolan i Gävle
Maria Engström, professor, Högskolan i Gävle
Annika Nilsson, docent, Högskolan i Gävle
Kirsti Skovdahl, professor, Högskolen i Buskerud, Drammen, Norge

Publikationer

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)