Gå till eugreenalliance
Sök

Förstärkt verklighet för balansträning inom äldrevården

 

Förstärkt verklighet (Augmented Reality (AR)) ger möjligheter att skapa nya metoder för träning och rehabilitering med rumslig korrekt kalibrerade 3D visualiseringar. AR-glasögon kan förhoppningsvis bidra till att fler får möjlighet till individanpassad träning som de själva kan genomföra i hemmet, en ökad följsamhet och ett mer kontrollerat genomförande av fysiska träningspass.

Bakgrund

Andelen äldre ökar och fler behöver vård/omsorg i hemmet, en verksamhet som i sin tur har begränsade resurser. Vikten av träning samt att bibehålla eller återfå sin fysiska aktivitetsförmåga är viktigt för alla äldre oavsett hälsoproblematik för välmående och för att kunna klara sig själv i eget boende och undvika flytt till äldreboende. Det är av vikt för individen likväl som samhällsekonomiska vinster. Nedsatt balansförmåga är en av de viktigaste orsakerna till nedsatt hälsa hos äldre (Howe, 2011). Nedsatt balans kan leda till fall, öka beroende av andra och minskad daglig aktivitet, sjukdomar och förtidig död. En tredjedel av äldre personer faller minst en gång per år och fall står för mer än hälften av skadeorsakerna som leder till sjukhusvård med efterföljande behov av träning, vård/omsorg i hemmet (Sherrington, 2008).

Förstärkt verklighet (Augmented Reality (AR)) ger möjligheter att skapa nya metoder för träning och rehabilitering med rumslig korrekt kalibrerade 3D visualiseringar. AR-glasögon kan förhoppningsvis bidra till att fler får möjlighet till individanpassad träning som de själva kan genomföra i hemmet, en ökad följsamhet och ett mer kontrollerat genomförande av fysiska träningspass. AR i olika former har framgångsrikt använts inom färdighetsträning för läkare/sjukvårdpersonal och anses lämpligt för träning som kräver hög motorisk skicklighet och noggrann rumslig rörelseförmåga (Barsom m.fl., 2016).

Syfte

Studien syftar till att utveckla en ny hologram-baserad metodik för visuell-interaktiv aktivitetsträning för äldre samt att i en genomförbarhetsstudie (Moore m.fl., 2015; Medical Research Council, 2008) tillsammans med Hälsocentral testa tekniken på äldre personer med balansnedsättningar.

Frågeställningar:

  • Hur upplever de äldre personerna den nya tekniken som hjälpmedel i balansträning?
    Hur förändras balansförmåga, rädsla för fall och tro på sin egen förmåga över tid för de äldre personerna som använder den nya tekniken som hjälpmedel i balansträning?
  • Hur är de äldre personerna följsamhet till AR glasögonens/appens instruktioner och övningarna?
  • Vilka erfarenheter och upplevelser har fysioterapeuterna av nya tekniken som hjälpmedel i balansträning?
  • Hur väl kan den nya tekniken mäta rörelsekvalitet vid balansträning?
  • Hur mycket kan svårighetsgraden på träningen med hjälp av AR glasögonen ändras för de äldre personer som använder den nya tekniken?

Metod

Interventionen baseras på rekommendationer som finns för komplexa interventioner inom hälso-sjukvård där flera individer är involverade (Moore m.fl., 2015; Medical Research Council, 2008). Fysioterapeuter som individanpassar tekniken/träningen i den tillhörande appen för AR-glasögonen samt instruerar den äldre. Den äldre personen som genomför balansträningen med hjälp av AR-glasögon. Balansträningen med hjälp av AR-glasögonen bygger på beprövad erfarenhet och forskning om vad som är effektiv balansträning för äldre (Thomas, 2010). I ett första skede sker en genomförbarhetsstudie där inställning till den nya tekniken (intervjuer med forskningspersonerna och fysioterapeuter) samt genomförbarheten studeras; individens rörelseförmåga med ny teknik, följsamhet till AR-glasögonens/appens instruktioner och reaktion på uppmuntran/stimulans från AR-glasögonen/appen. Därtill sker mätningar av balansförmågan med hjälp av berövade undersökningsmetoder (Howe, 2011; FYSS, 2017).

Se Sune, 77 träna med AR-glasögon

Länk till filmen på Youtube


Kontakt

Sven Blomqvist
Sven.Blomqvist@hig.se

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)