Gå till eugreenalliance
Sök

Vården efter utskrivning från sjukhus

– äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga

Projektet sker i samverkan med Region Gävleborg och påbörjades 2015. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera fysisk funktionsförmåga och livskvalitet hos personer 65 år och äldre som vid utskrivningen var aktuell för vårdplanering för olika vård-/omsorgsinsatser samt rehabiliteringsinsatser i hemmet eller vid korttidsboende/rehabiliteringsboende, att beskriva resursutnyttjande i form av formell/informell vård och återinskrivning till sjukhus samt upplevelsen av olika former av insatser.

Finansiering via Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Forskare

Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Annakarin Olsson, Med dr, Högskolan i Gävle
Britt-Marie Sjölund, Med dr, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)