Sök

Drug related problems in Sweden

– a nationwide epidemiological survey

Huvudsyftet med avhandlingsarbetet är att studera läkemedelsrelaterade problem ur ett epidemiologiskt perspektiv med speciell inriktning mot bristande följsamhet till läkemedelsterapier samt betydelsen av ångest, oro och depression för följsamhet.

I avhandlingsarbetet används två nationella befolkningsundersökningar avseende befolkningens hälsa, läkemedelsanvändning och livskvalitet. Båda undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen 18-84 år. Den ena genomfördes åren 2004/05 (N=8,000), och den andra år 2012 (N=16,000).

Forskare

Lena Thunander Sundbom, doktorand Högskolan i Gävle/ Uppsala universitet
Kerstin (Chris) Bingefors, MD, Uppsala universitet (huvudhandledare)
Dag Isacson, MD, professor, Uppsala Universitet (bitr. handledare)
Kerstin Hedborg, MD, Högskolan i Gävle (bitr. handledare)

Publikationer

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)