Gå till eugreenalliance
Sök

Drug related problems in Sweden

– a nationwide epidemiological survey

Huvudsyftet med avhandlingsarbetet är att studera läkemedelsrelaterade problem ur ett epidemiologiskt perspektiv med speciell inriktning mot bristande följsamhet till läkemedelsterapier samt betydelsen av ångest, oro och depression för följsamhet.

I avhandlingsarbetet används två nationella befolkningsundersökningar avseende befolkningens hälsa, läkemedelsanvändning och livskvalitet. Båda undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen 18-84 år. Den ena genomfördes åren 2004/05 (N=8,000), och den andra år 2012 (N=16,000).

Forskare

Lena Thunander Sundbom, doktorand Högskolan i Gävle/ Uppsala universitet
Kerstin (Chris) Bingefors, MD, Uppsala universitet (huvudhandledare)
Dag Isacson, MD, professor, Uppsala Universitet (bitr. handledare)
Kerstin Hedborg, MD, Högskolan i Gävle (bitr. handledare)

Publikationer

Publikationer
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2013). The influence of symptoms of anxiety and depression on medication nonadherence and its causes : a population based survey of prescription drug users in Sweden. Patient Preference and Adherence, 7, 805-811. 10.2147/PPA.S50055 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. & Bingefors, K. (2012). Women and men report different behaviours in, and reasons for medication non-adherence : a nationwide Swedish survey [Hombres y mujeres comunican diferentes comportamientos y razones para el incumplimiento de la medicación: Encuesta nacional Sueca]. Pharmacy Practice, 10 (4), 207-221. 10.4321/S1886-36552012000400005 [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2017). The influence of gender and depression on drug utilization : Pharmacoepidemiological research in Sweden. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 67 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 238) Länk [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2014). The influence of gender and psychological distress on adherence to prescribed medication. Lic.-avh. (sammanfattning), 2014. Uppsala: Uppsala universitet. 41 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)