Gå till eugreenalliance
Sök

Kylbehandling efter hjärtstopp

— patienters livskvalitet och funktion kopplat till tecken på hjärnskador samt närståendes upplevelser

Det övergripande syftet var att följa alla patienter under första halvåret efter ett hjärtstopp med hypotermibehandling för att studera livskvalitet, fysisk och psykisk funktion, neurologiskt status och mortalitet relaterat till initiala nivåer av hjärnskademarkörer, magnetröntgenfynd och syrgasförbrukning i hjärnan. Syftet var även att jämföra livskvalitet och funktion över tid. Ett syfte var också att beskriva hur närstående upplever tiden efter hjärtstoppet och hur händelsen har påverkat deras vardag.

Datainsamlingen, där 3 centra deltar, avslutades för två centra våren 2011 och det tredje centrat maj 2012.

Projektet har hittills resulterat i 5 publicerade vetenskapliga artiklar, 12 vetenskapliga abstracts presenterad på internationell och nationella konferenser samt att ytterligare 2 vetenskapliga artiklar är under bearbetning.

Varaktighet: 2008-2015.

Forskare

Sten Rubertsson, Professor, Uppsala universitet (projektledare)
Marja-Leena Kristofferzon, Docent, Högskolan i Gävle

Doktorander

Ing-Marie Larsson och Ewa Wallin, Uppsala universitet

Ing-Marie Larsson disputerade 10 oktober 2014 och Ewa Wallin disputerade 22 maj 2015.

Publikationer

Publikationer
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2014). Cardiac arrest and hypothermia treatment : function and life satisfaction among survivors in the first 6 months. Resuscitation, 85 (4), 538-543. 10.1016/j.resuscitation.2013.12.020 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Kristofferzon, M., Niessner, M., Zetterberg, H. & Rubertsson, S. (2014). Post-cardiac arrest serum levels of glial fibrillary acidic protein for predicting neurological outcome. Resuscitation, 85 (12), 1654-1661. 10.1016/j.resuscitation.2014.09.007 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2014). Health-related quality of life improves during the first six months after cardiac arrest and hypothermia treatment. Resuscitation, 85 (2), 215-220. 10.1016/j.resuscitation.2013.09.017 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2013). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. Journal of Clinical Nursing, 22 (11-12), 1639-1646. 10.1111/jocn.12112 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2013). Relatives' experiences during the next of kin's hospital stay after surviving cardiac arrest and therapeutic hypothermia. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12 (4), 353-359. 10.1177/1474515112459618 [Mer information]
Wallin, E., Rubertsson, S., Larsson, I., Kristofferzon, M., Larsson, E. & Raininko, R. (2015). Acute brain lesion on MRI in relation to neorological outcome 6 months after cardiac arrest treated with hypothermia. Resuscitation, 96 (Suppl. 1), 147-147. 10.1016/j.resuscitation.2015.09.351 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2013). Survivors after cardiac arrest and hypothermia treatment : Function and satisfaction in the first 6 months. Intensive Care Medicine, 39 (Suppl. 2), S289-S289. Länk [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2013). Health related quality of life improves during the first 6 month after cardiac arrest and hypothermia treatment. Intensive Care Medicine, 39 (Suppl. 2), S221-S221. [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Sellert-Rydberg, M., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2011). Therapeutic hypothermia after cardiac arrest : Relatives experiences during the first six weeks after cardiac arrest. Intensive Care Medicine, 37 (Suppl. 1), S74-S74. [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2012). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. . 10.1016/j.resuscitation.2012.08.232 [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)