Sök

Motiverande samtal

Motiverande samtal: Om distriktssköterskors erfarenheter, utbildning och tillämpning.

Syftet var att kartlägga vilken utbildning distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården har fått i Motiverande samtal (MI) och i vilken utsträckning de använder sig av MI. Syftet var även att beskriva hur väl distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården tillämpar MI samt hur patienter svarar under motiverande samtal. Ännu ett syfte var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården upplever det motiverande samtalet.

Samtalen har analyserats med kodningsmetoderna Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med båda analysmetoderna.

Externa medel har erhållits från Stroke riksförbundet, Hjärt- och lungsjukas riksförbund samt Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse.

Varaktighet: 2010-2015.

Forskare

Ann-Sofi Östlund, Doktorand, Högskolan i Gävle/Uppsala universitet (disputerade 2015-11-25)
Barbro Wadensten, Docent, Uppsala universitet
Marja-Leena Kristofferzon, Docent, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, Docent, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)