Gå till eugreenalliance
Sök

Motiverande samtal

Motiverande samtal: Om distriktssköterskors erfarenheter, utbildning och tillämpning.

Syftet var att kartlägga vilken utbildning distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården har fått i Motiverande samtal (MI) och i vilken utsträckning de använder sig av MI. Syftet var även att beskriva hur väl distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården tillämpar MI samt hur patienter svarar under motiverande samtal. Ännu ett syfte var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården upplever det motiverande samtalet.

Samtalen har analyserats med kodningsmetoderna Motivational Interviewing Treatment Integrity Code (MITI) och Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI-SCOPE) i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska institutet som arbetar med båda analysmetoderna.

Externa medel har erhållits från Stroke riksförbundet, Hjärt- och lungsjukas riksförbund samt Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse.

Varaktighet: 2010-2015.

Forskare

Ann-Sofi Östlund, Doktorand, Högskolan i Gävle/Uppsala universitet (disputerade 2015-11-25)
Barbro Wadensten, Docent, Uppsala universitet
Marja-Leena Kristofferzon, Docent, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, Docent, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E., Lindqvist, H. & Kristofferzon, M. (2016). Primary care nurses' communication and its influence on patient talk during motivational interviewing. Journal of Advanced Nursing, 72 (11), 2844-2856. 10.1111/jan.13052 [Mer information]
Östlund, A., Kristofferzon, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2015). Primary care nurses' performance in motivational interviewing : a quantitative descriptive study. BMC Family Practice, 16 (1), 89-100. 10.1186/s12875-015-0304-z [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Motivational interviewing : Experiences of primary care nurses trained in the method. Nurse Education in Practice, 15 (2), 111-118. 10.1016/j.nepr.2014.11.005 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E. & Kristofferzon, M. (2014). District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2284-2294. 10.1111/jocn.12509 [Mer information]
Östlund, A. (2015). Motivational Interviewing in Primary Care : Nurses' experiences and actual use of the method. Diss. (sammanfattning), 2015. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1142) Länk [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)