Gå till eugreenalliance
Sök

Samband mellan personlighetstyp och funktionella mag-tarmbesvär

En människas personlighet beskrivs som individuella kvaliteter och/eller karaktärsdrag som påverkar känslor, tankar och beteende. Människans personlighet påverkar också tankar och känslor och kan influeras av arv och miljö.

Termen Brain-Gut Axis (BGA) kan översättas med interaktionen mellan hjärnan, centrala nervsystemet och matsmältningskanalens eget nervsystem, det enteriska nervsystemet. Både i ett friskt och sjukt tillstånd sker en kommunikation mellan det centrala och det enteriska nervsystemet. Genom kommunikationen påverkas hjärnan av signalerna från tarmarna och kan därefter anpassa sinnesstämningen och återkoppla reglering av tarmens rörelser, sekretion och immunfunktion. BGA kan påverkas av beteende- och kognitiva processer, som stress, oro och nervositet.

Symtomen vid funktionella mag-tarmbesvär (FGID) innefattar en ökad stresskänslighet och tros härstamma från en dysfunktionell BGA.

Psykologiska och sociala förändringar är prominenta drag vid FGID, men om dessa faktorer är karaktäristiska för sjukdomsbilden vid FGID eller vid vissa undergrupper är tveksamt. Att undersöka personlighetstyper vid FGID är värdefullt för att öka förståelsen för symtomutveckling och för att som vårdpersonal kunna identifiera och bemöta patientens behov på ett korrekt sätt.

Forskare

Kerstin Stake-Nilsson

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)