Gå till eugreenalliance
Sök

Sjukdomsprevention, hälsopromotion

Långvariga sjukdomstillstånd/besvär - sjukdomsprevention och hälsopromotion

Uppföljning av personer med migrän som behandlats med ett Internetbaserat stresshanteringsprogram, studerat ur ett genusperspektiv.

Syftet är att utvärdera ett Internetbaserat multimodalt beteendeinriktat behandlingsprogram (MBT) för migrän. Vi ska intervjua forskningspersoner om deras migränsituation och hälsotillstånd samt i vilken grad de har fortsatt tillämpa MBT-programmet efter att den initiala studien avslutades. Forskningspersonernas synpunkter inhämtas för att bedöma vad som underlättar användandet av Internetbaserade behandlingsprogram, samt i vad mån forskningspersonernas livsstil har förändrats i enlighet med programmets innehåll, med fokus på deras stresshanteringsförmåga.

Det är väl belagt att stress är en faktor vid migrän och att kvinnors och mäns livssituation, och därmed stressfaktorer, skiljer sig åt varför ett genusperspektiv är väsentligt att anlägga. Långtidsutvärdering av behandlingsprogram är viktigt för att utveckla dessa och ytterligare anpassa dem till den målgrupp som avses, vilket leder både till ett minskat lidande för den drabbade och en kostnadsbesparing för sjukvården.

Varaktighet 2011-

Delprojektet utgör fortsättningar på pågående doktorandstudier. Detta projekt förutsätter genomförd disputation 2011.

Projektansvarig doktorand


med mag Kerstin Hedborg
Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2013-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)