Gå till eugreenalliance
Sök

IDA-projektet 20 år senare

Studien om attityder till mat, ätande och hälsa bland unga flickor “The Swedish longitudinal cohort study of Investigation of Dieting behaviors in Adolescent girls”; som i vardagstal benämns IDA-projektet, startade 1995 med 1279 flickor och deras föräldrar.

Vi genomför nu en uppföljande datainsamling via telefonintervju för att få fördjupad förståelse kring mat, ätande, kroppsuppfattning, vikt, träning, eventuell vårderfarenhet, utbildning, och sysselsättning.

Du som har fått förfrågan och samtycker till medverkan kan lämna din svarstalong elektroniskt via detta formulär

Vad vi vet finns ingen annan nuvarande svensk populationsbaserad studie som har sådan lång uppföljningstid som 20 år. Sammanlagt har fyra doktorsavhandlingar hittills producerats i projektet tillsammans med ett flertal vetenskapliga artiklar. De tidigare resultaten har haft betydelse för hur stöd och vård till personer med mat och ätrelaterad ohälsa utformats och utvecklats över tid. Under det senaste årtiondet har således många studier gjorts för att öka vår förståelse för de riskfaktorer som kan predisponera en individ att utveckla ätrelaterad ohälsa.

Dock saknas i dagsläget bland annat kunskap om i vilken utsträckning personer som haft eller har sådan ohälsa kan slutföra en utbildning och i vilken utsträckning de fungerar i arbetslivet. Ändamålet med vår 20-års uppföljning är att fortsätta studera skyddande faktorer och riskfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa i förhållande till nuvarande livssituation, självkänsla, sysselsättning, arbetstillfredsställelse och arbetsförmåga.

Den 1 oktober 2015 stängde vi möjligheten att besvara enkäten och vid det tillfället hade 65 % av de tillfrågade medverkat. Efter denna stängning påbörjar vi bearbetningen av insamlade data för att ta fram resultat. Databearbetningen kommer att pågå stegvis under lång tid. Allt eftersom resultat blir färdiga och kan offentliggöras publiceras notiser på denna webbplats. Nedan kan du ta del av huvudresultat från tidigare datainsamlingar.

Projektets varaktighet 2015-2020.

Resultat

Kort sammanfattning av de fyra doktorsavhandlingarna

Forskare

Josefin Westerberg Jacobson, Fil. Dr. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Magnus Lindberg, Med. Dr. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Mikaela Willmer, Med. Dr. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Marie Bjuhr, Fil. Mag. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Tanja Tydén, Professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Birgitta Edlund, Docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Ata Ghaderi, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Claes Norring, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sanna Aila Gustafsson, Med. Dr. Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet, Psykiatriskt forskningscentrum Örebro läns landsting 

Publikationer

Publikationer
Bjuhr, M., Westerberg Jacobson, J., Willmer, M. & Lindberg, M. (2016). Women with disturbed eating behavior rate less work engagement. . [Mer information]
Westerberg Jacobson, J., Lindberg, M., Bjuhr, M. & Willmer, M. (2016). A wish to be thinner increases the odds for disturbed eating 20 years later. . [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)