Gå till eugreenalliance
Sök

Äldreomsorgens vårdare och ledare

Samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation, personalens hälsa och verksamhetens resultat

Syftet med projektet är att studera personalens; chefer och medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen, relationer mellan strukturella förutsättningar i arbetsmiljö, ledarskap, personalens hälsa och verksamhetens resultat. I ett längre perspektiv och utifrån resultatet i de första studierna planeras en interventionsstudie med syfte att studera utfallet av ett empowerment baserat utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen.

Variabler som studeras över tid är chefs- och ledaregenskaper, strukturell och psykologisk empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa samt verksamhetsrelaterade mått.

Data har samlats in från både chefer och medarbetare i fem kommuner/Region Gävleborg.

Varaktighet 2011-2018

Medel har erhållits från AFA försäkringar och Region Gävleborg för den första delen.

Forskare

Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle
Bernice Skytt, fil. dr, Högskolan i Gävle
Annika Strömberg, fil. dr, Högskolan i Gävle
Barbro Wadensten, fil. dr, Uppsala universitet
Heidi Hagerman, doktorand, som skriver sitt avhandlingsarbete på delar av projektet med fokus på cheferna.

Publikationer

Publikationer
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services, 32 (4), 543-557. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Hagerman, H., Skytt, B., Wadensten, B., Högberg, H. & Engström, M. (2016). A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults. Applied Nursing Research, 32, 7-13. 10.1016/j.apnr.2016.03.003 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E., Wadensten, B. & Skytt, B. (2015). Male first-line managers’ experiences of the work situation in elderly care : an empowerment perspective. Journal of Nursing Management, 23 (6), 695-704. 10.1111/jonm.12197 [Mer information]
Skytt, B., Hagerman, H., Strömberg, A. & Engström, M. (2015). First-line managers' descriptions and reflections regarding their staff's access to empowering structures. Journal of Nursing Management, 23 (8), 1003-1010. 10.1111/jonm.12246 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)