Gå till eugreenalliance
Sök

Äldreomsorgens vårdare och ledare

Samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation, personalens hälsa och verksamhetens resultat

Syftet med projektet är att studera personalens; chefer och medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen, relationer mellan strukturella förutsättningar i arbetsmiljö, ledarskap, personalens hälsa och verksamhetens resultat. I ett längre perspektiv och utifrån resultatet i de första studierna planeras en interventionsstudie med syfte att studera utfallet av ett empowerment baserat utvecklingsprogram för chefer inom äldreomsorgen.

Variabler som studeras över tid är chefs- och ledaregenskaper, strukturell och psykologisk empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa samt verksamhetsrelaterade mått.

Data har samlats in från både chefer och medarbetare i fem kommuner/Region Gävleborg.

Varaktighet 2011-2018

Medel har erhållits från AFA försäkringar och Region Gävleborg för den första delen.

Forskare

Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle
Bernice Skytt, fil. dr, Högskolan i Gävle
Annika Strömberg, fil. dr, Högskolan i Gävle
Barbro Wadensten, fil. dr, Uppsala universitet
Heidi Hagerman, doktorand, som skriver sitt avhandlingsarbete på delar av projektet med fokus på cheferna.

Publikationer

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)