Gå till eugreenalliance
Sök

E-validering i äldreomsorg

E-validering i äldreomsorgen

— ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?

Syftet är att studera om individuellt anpassad kompetensutveckling och E-validering leder till en bättre arbetsmiljö för de anställda inom äldreomsorgen i Sandvikens kommun.

Förprojektet/del 1 berörde ny teknik/ny pedagogisk- och verklighetsbaserad E-validering för att kartlägga reell kompetens hos personal som saknar formell kompetens inom äldreomsorgen.

Hos Europeiska socialfonden har 300 000 kr erhållits för genomförande av valideringen samt 1 100 000 kronor för genomförande av projektet. Projektet har också tilldelats 688 844 kronor från AFA försäkring för forskningen.

Personal (n=87)som genomgått både praktisk och teoretisk validering med ej godkänt resultat har erbjudits en individanpassad kompetensutveckling utifrån testernas resultat, vilket innebär att effekter över tid, totalt 1 år, kommer att studeras efter genomförd kompetensutveckling. Även effektmått som berör organisationen studeras.

Varaktighet 2008-2012.

Deltagare

Annika Nilsson och Maria Engström, Fil.dr, Högskolan i Gävle, forskningsansvariga
Marianne Andrén ISEA
Sandvikens kommun

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2014-10-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)