Gå till eugreenalliance
Sök

Modeller för handledning

Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv

Forskare/deltagare


Anna Löfmark, lektor, Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, docent, Högskolan i Gävle
Marja-Leena Kristofferzon, docent, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Anna-Greta Mamhidir, lektor, Högskolan i Gävle
Eva Hellström-Hyson, klinisk adjunkt, Högskolan i Gävle
Elisabeth Persson, klinisk adjunkt, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Löfmark, A., Mårtensson, G., Ugland Vae, K. & Engström, M. (2019). Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education : A repeated group discussion study. Nurse Education in Practice, 36, 1-6. 10.1016/j.nepr.2019.02.010 [Mer information]
Mamhidir, A., Kristofferzon, M., Hellström-Hyson, E., Persson, E. & Mårtensson, G. (2014). Nursing preceptors' experiences of two clinical education models. Nurse Education in Practice, 14 (4), 427-433. 10.1016/j.nepr.2014.01.010 [Mer information]
Kristofferzon, M., Mårtensson, G., Mamhidir, A. & Löfmark, A. (2013). Nursing students' perceptions of clinical supervision : The contributions of preceptors, head preceptors and clinical lecturers. Nurse Education Today, 33 (10), 1252-1257. 10.1016/j.nedt.2012.08.017 [Mer information]
Mårtensson, G., Engström, M., Mamhidir, A. & Kristofferzon, M. (2013). What are the structural conditions of importance to preceptors' performance?. Nurse Education Today, 33 (5), 444-449. 10.1016/j.nedt.2012.04.015 [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2013). Implementation and student evaluation of clinical final examination in nursing education. Nurse Education Today, 33 (12), 1563-1568. 10.1016/j.nedt.2013.01.003 [Mer information]
Hellström-Hyson, E., Mårtensson, G. & Kristofferzon, M. (2012). To take responsibility or to be an onlooker : Nursing students' experiences of two models of supervision. Nurse Education Today, 32 (1), 105-110. 10.1016/j.nedt.2011.02.005 [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)