Sök

Modeller för handledning

Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv

Forskare/deltagare


Anna Löfmark, lektor, Högskolan i Gävle
Gunilla Mårtensson, docent, Högskolan i Gävle
Marja-Leena Kristofferzon, docent, Högskolan i Gävle
Maria Engström, Professor, Högskolan i Gävle
Anna-Greta Mamhidir, lektor, Högskolan i Gävle
Eva Hellström-Hyson, klinisk adjunkt, Högskolan i Gävle
Elisabeth Persson, klinisk adjunkt, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)