Gå till eugreenalliance
Sök

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark

Detta projekt om hemodialyssjuksköterskors upplevelse av belastningsbesvär vid arbete med hemodialys finansieras av AFA försäkring och Högskolan i Gävle

Arbetsmomentet att montera slangset och filter för dialysbehandling innefattar finmotoriska grepp som kan medföra att sjuksköterskor riskerar utveckla hand- och handledssmärtor. I början på 2000-talet utfördes lokala undersökningar som visade att hälften av sjuksköterskorna hade sådana besvär. Detta har inte studerats systematiskt men utsagor från sjuksköterskor påtalar att handbesvär är vanligt. Tekniska framsteg för att eliminera tunga lyft och förbättra ergonomin har genomförts. Det upplevs dock att material från olika tillverkare är inkompatibla. En arbetshypotes är att det kan föreligga skillnad i förekomst av hand- och handledsbesvär utifrån materialval. Några studier som undersöker detta fenomen har inte kunnat identifieras. Det övergripande syftet är att uppdatera kunskapen om fysisk arbetsbelastning och belastningsbesvär bland dialyssjuksköterskor med: en litteraturstudie, en tvärsnittsstudie om arbetsförmåga,  besvär och smärtintensitet. I ett randomiserat urval muskuloskeletala genomförs därefter belastningsergonomisk riskbedömning. Relation mellan typ av engångsmaterial, sjukskrivningstal och belastningsskador analyseras. Experimentella fallstudier planeras där vridkraft mäts med elektromyografi.

Projektets varaktighet 2016-2020

Forskare

Magnus Lindberg, Docent. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Eva Westergren, Med. Mag. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Mette Spliid Ludvigsen, Docent. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Regionshospitalet Randers

Lina Klinge, Regionshospitalet Randers

Mette Juel Kjaergaard, Regionshospitalet Randers

Publikationer

Publikationer
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)