Gå till eugreenalliance
Sök

Casemetodik

Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod

I ett tidigare samarbete med en forskare i didaktik (professor Christina Gustafsson) har studenters uppfattningar om Casemetodik presenterats vid många konferenser och i en artikel.

Två nya delprojekt om Casemetodik startades 2011. Det ena projektet undersökte studenters uppfattningar om Casemetodik i undervisning av omvårdnad vid psykisk ohälsa. Det andra projektet analyserade studenters upplevelser av lärande med Casemetodik i stora seminariegrupper.

Projektet Casemetodik – studier av studentaktiv undervisning har avslutats med en sammanställning i bokkapitlet "Seminarier på tavlan" i antologin Seminarier i högre utbildning – erfarenheter och reflektioner under redaktion av Lotta Jons som publicerats av Studentlitteratur 2015.

Forskare

Anna Hofsten, projektledare, lektor, Högskolan i Gävle
Elisabeth Häggström, docent, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)