Gå till eugreenalliance
Sök

Chefer och medarbetares förutsättningar, välbefinnande och effektivitet

Det övergripande syftet med projektet är att studera första linjens chefers strukturella förutsättningar i arbetet samt deras välbefinnande och effektivitet (chef- och ledarskap) och dess relation till medarbetarnas förutsättningar, välbefinnande och effektivitet. Projektet avser bl.a. att bidra med kunskap om antal underställda per chef i relation till verksamhetsrelaterade aspekter, strukturella förutsättningar och välbefinnande (chefer och underställda).

Projektet omfattar tre datainsamlingar; intervjuer med chefer och medarbetare vid en klinik vid ett sjukhus, en enkätun­dersökning randomiserat urval av förstalinjens chefer vid enheter inom medicin och kirurgi vid offentligt och privat driven vård i landet samt en observationsstudie vid ett mindre antal, fem-tio vårdenheter i landet.

Datainsamling planeras för intervjustudien till hösten 2015, för enkätstudien till våren 2016, för ob­servationsstudien påbörjas datainsamlingen senhösten 2016.

Forskare

Bernice Skytt, Fil. dr (projektledare), Högskolan i Gävle
Maria Engström, Docent, Högskolan i Gävle
Johan Larsson, Tekn. dr, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publikationer
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)